Muut lomakohteet

Tuettuja virkistys- ja kuntoremonttilomia tarjoaa:

Palkansaajien hyvinvointi ja terveys PHT ry

PHT järjestää hyvinvointikursseja työikäisille aikuisille ja heidän perheenjäsenilleen. PHT valitsee osallistujat kursseille sekä vastaa hyvinvointikurssin järjestelyistä.

Hyvinvointikursseille hakeminen ja valituksi tuleminen eivät edellytä ammattiliiton jäsenyyttä.

PHT:n toiminnan tarkoituksena on työikäisten ja heidän perheidensä terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, toimintakyvyn ylläpitäminen ja parantaminen sekä elämänhallinnan tukeminen. Toimintansa toteuttamiseksi yhdistyksessä järjestetään sekä lapsiperheille että työikäisille aikuisille suunnattua toimintaa.

Palkansaajien hyvinvointi ja terveys PHT ry