Koulutusraha

MVL:n jäsenet voivat hakea liiton koulutusrahaa ammatilliseen täydennyskoulutukseen tai jatkokoulutukseen meijerialalle. Koulutusrahan suuruus on 100-500 euroa riippuen koulutuksen kustannuksista ja laadusta.

Ehdot ja hakeminen

  • Koulutuksen pitää olla työhön liittyvää ja tukea ammatillista osaamista meijerialalla.
  • Koulutusrahan tarkoituksena on kompensoida opiskelusta aiheutuneita kustannuksia, esimerkiksi koulutukseen osallistumisesta johtuneita palkattomuusaikoja, matkakuluja ja opiskelumateriaalin hankinnasta aiheutuneita kuluja.
  • Koulutuksen on oltava tutkintoon johtavaa.
  • Koulutusraha maksetaan vasta tutkinnon suorittamisen jälkeen. Tutkintotodistuskopio toimitetaan hakemuksen liitteenä.
  • Koulutusrahansaaja kirjoittaa ja/tai antaa haastattelun MVL:n verkkosivuille tai/ja Maitotalouteen opinnoistaan, esimerkiksi opinnäytetyön aiheesta.
  • Koulutusrahan myöntämiseen vaikuttavat koulutuksen kesto, tavoitteellisuus, kustannukset, tulot opiskeluaikana, aktiivisuus ja aiemmat hakemukset.

Koulutusraha-anomus tarvittavine liitteineen lähetetään Meijerialan Ammattilaiset MVL ry:n toimistoon osoitteella: Meijerialan Ammattilaiset MVL ry, Kalevankatu 54 C, 00180 Helsinki tai sähköpostitse mvl@mvl.fi