Tietosuojaseloste

Meijerialan Ammattilaiset MVL ry:n jäsenrekisterin tietosuojaseloste

1. Rekisterin pitäjä

Meijerialan Ammattilaiset MVL ry

Kalevankatu 54 C

00180 Helsinki

puh. 09 6156 611,
sähköposti etunimi.sukunimi(at)mvl.fi

 

2. Yhteyshenkilö/tietosuojavastaava


Jeanette Pitkänen

puh. 09 6156 611

jeanette.pitkanen(at)mvl.fi

3. Rekisterin nimi


Meijerialan Ammattilaiset MVL ry:n jäsenrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Liitto pitää keskitetysti yhdistyslain mukaista rekisteriä jäsenistään. Jäsenrekisteriin tallennettuja tietoja käytetään jäsenyyteen liittyvien asioiden hoitamisessa sekä liiton ja sen alueyhdistysten toiminnassa ja jäsenetujen hoitamisessa.

5. Rekisterin tietosisältö


Rekisteriin kerätään:

Henkilötiedot:

henkilötunnus, sukunimi, etunimi, osoite, sähköposti työ, sähköposti koti, puhelinnumero, koti-gsm, sukupuoli, kieli, ammatti, kansalaisuus.

Jäsenyystiedot:

jäsenyydet (alueyhdistys, työttömyyskassa, kunniajäsenyys, ansiomerkit), liittymispäivä, jäsenlaji, jäsenlajin pvm, maksutapa, maksutavan alkupäivä, jäsenkortin alkupvm, lehti, eropäivä, eron syy, seuraava liitto, lisätiedot, valtakirja.

Työsuhdetiedot:

työsuhteen aloituspäivä, työpaikka, osoite, ammatti/koulutus, tehtävänimike, palkanmaksaja, tilitystapa, työsuhteen päättymispäivä, tyyppi, valtakirja, järjestys, maksutapa, sop. ala.

Luottamustehtävät:

tila, luottamustoimet liitossa ja alueyhdistyksissä, ryhmä, tehtävä, alkupäivä, loppupäivä.

Liittohistoria:

jäsen voi halutessaan antaa tiedon aikaisemmista liitoista ja työttömyyskassoista.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Jäsenrekisteriin tallennetaan jäsenen itsensä ilmoittamiaan tietoja jäsenhakulomakkeesta/perintäsopimuksesta/eroilmoituksesta, jonka allekirjoittamalla jäsen antaa luvan käyttää antamiaan tietoja liiton jäsenrekisterin mukaiseen toimintaan.

Tietoja saadaan myös Väestörekisteristä, Työttömyyskassa Aariasta ja alueyhdistyksiltä.

WWW-sivuilla henkilötietoja kerätään tapahtumiin ja koulutuksiin sähköisillä lomakkeilla, joiden tiedot tallennetaan liiton toiminnanohjausjärjestelmään. Tietoja kerätään liiton ja jäsenen välisen jäsensuhteen hoitoon ja ylläpitoon.

7. Tietojen säännönmukainen luovuttaminen

Liitto luovuttaa säännönmukaisesti tietoja jäsenetujen osalta.

Tietoja luovutetaan If Vahinkovakuutus Oyj:lle, josta liitto on ottanut jäsenilleen liittovakuutuksen.

Tietoja luovutetaan jäsenyhdistyksille.

Tietoja luovutetaan muovisen ja sähköisen jäsenkortin toimittajille.

Verottajalle luovutetaan tietoja jäsenmaksuista.

Tietoja luovutetaan liiton jäsenlehden Maitotalouden postittajalle.

Tietoja luovutetaan STTK:lle tutkimuksiin sekä alue- ja paikallistoimikuntiin ja hallintoon liittyen.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n alueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojaus

Sähköinen aineisto:
Sähköisesti käsiteltävät jäsenrekisterin tiedot säilytetään palveluntarjoaja Futunionin tietokannoissa. MVL:n ja Futunionin välinen sähköinen tietoliikenneyhteys on Citrix-suojattu.  

Liiton muut sähköiset tietojärjestelmät ja -yhteydet on suojattu palomuureilla, vahvoilla salasanoilla ja muilla tavanomaisesti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä.

Rekisteritietoihin pääsevät käyttöoikeusrajoituksin Meijerialan Ammattilaiset MVL ry:n palveluksessa olevat henkilöt, alueyhdistysten puheenjohtajat ja luottamusmiehet.

Manuaalinen aineisto:

Manuaalisesti ylläpidettävä aineisto sijaitsee tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.

10. Tarkastusoikeus

Sovellettavan lain mukaan jäsenellä on veloituksetta oikeus tarkistaa itseään koskevat rekisteritiedot. Tarkastuspyyntö tehdään kirjallisesti liiton tietosuojavastaavalle. Liitto pyrkii toimimaan jäsenen pyynnön mukaisesti kohtuullisuuden rajoissa ja kohtuullisen ajan kuluessa pyynnöstä.

11. Tiedonkorjaaminen

Sovellettavan lain mukaan rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä rekisteröidyn vaatimuksesta tai oma-aloitteisesti oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Korjauspyyntö on tehtävä joko henkilökohtaisesti tai kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

Jäsen voi itse tarkistaa ja päivittää osaa omista tiedoistaan eAsiointi-verkkopalvelussa, jonne voi kirjautua osoitteessa www.mvl.fi/easiointi .

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet


Rekisteröidyllä on voimassa olevan lain mukaan oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Pyyntö tulee tehdä kirjallisesti, ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen mvl(at)mvl.fi.