Työttömyysturva

Meijerialan Ammattilaisten jäsenet ovat vakuutettuja työttömyyden varalta Työttömyyskassa Aariassa. 

Työttömyyden tai lomautuksen kohdatessa liiton jäsen saa omiin työaikaisiin ansioihinsa suhteutettua päivärahaa. Päivärahan suuruus määritellään työttömyysturvalain perusteella.

Työttömyyskassa Aaria