Mikä on MVL

Meijerialan Ammattilaiset MVL ry on meijerialan erikoiskoulutettujen ja ammattilaisten etujärjestö. MVL:n jäsenet vastaavat tuotteiden valmistuksesta, työnjohdosta ja asiantuntijatason tehtävistä meijereissä ja niiden toimintaan läheisesti liittyvissä yrityksissä.

MVL:n tärkeimmät tehtävät ovat neuvoa ja neuvotella työehdoista, palkkauksesta, työajoista ja lomista. Isoimmissa meijereissä on MVL:n luottamusmies, jonka puoleen MVL:n jäsen voi kääntyä työsuhde- ja työehtoasioissa. Mikäli luottamusmiestä ei ole, jäsen voi ottaa yhteyttä MVL:n toimistoon.

Järjestö meijerialan erikoiskoulutetuille ja ammattilaisille

Menestyvä, vahva ja luotettava liitto takaa meijerialan ammattilaisten aseman meijeriteollisuudessa. Meijerialan Ammattilaiset MVL ry on ainoa liitto, joka ajaa meijerialan ammattilaisten asiaa. MVL on perustettu vuonna 1945 ja se kuuluu STTK:hon.