Oikeusapu

Meijerialan Ammattilaisten jäsenet saavat maksutonta puhelinneuvontaa erilaisissa lakiasioissa Asianajotoimisto Kasanen & Vuorinen Oy:ltä.

Sopimus kattaa vain puhelimessa annettavan neuvonnan. Jos jäsen päättää käyttää muita Asianajotoimisto Kasanen & Vuorisen palveluja, vastaa hän kuluista täysimääräisesti itse. Tämän palvelun piiriin eivät kuulu työtä ja työehtoja koskevat asiat.

Työtä, työehtoja, työpaikkaa, työsopimuksia sekä niiden tulkintaa koskevissa kysymyksissä ole ensin aina yhteydessä suoraan Meijerialan Ammattilaisiin, järjestöpäällikkö Ilona Snellmaniin (puh. 0400 675 468) tai toiminnanjohtaja Markku Salomaahan (puh. 040 752 4455).

Asianajotoimisto Kasanen & Vuorinen
puh. (09) 8770 400. Soittaessasi kerro MVL:n jäsenyydestä.