Jäsenyys

Meijerialan Ammattilaisten jäseniksi voivat liittyä meijerialan tai teknisen koulutuksen saaneet toimihenkilöt tai jos työnantajasi soveltaa sinuun MVL:n työehtosopimusta sekä meijeri- tai elintarvikealan opiskelijat.

Jäsenmaksu

Jäsenmaksu on 1,2 % verotettavasta palkkatulosta luontaisetuineen, kuitenkin enintään 54 euroa/kk. Jäsenmaksuun sisältyy työttömyyskassan jäsenmaksu.

Palkattomalta ajalta jäsen on oikeutettu jäsenmaksuvapautukseen.

MVL:n opiskelijajäsenyys on opiskeluaikana maksuton. Jäsenmaksua maksetaan työssäoloajalta, kuten esimerkiksi palkallisesta työharjoittelusta. Työssäoloaikana maksetut jäsenmaksut kerryttävät oikeutta ansiosidonnaiseen päivärahaan.

Eläkeläisjäsenen vuosimaksu on 40 euroa eikä jäsenmaksua peritä yli 70-vuotiailta.

MVLmobiili – sähköinen jäsenkortti

MVL:llä on käytössä sähköinen jäsenkortti – MVLmobiili. Sähköinen jäsenkortti edellyttää älypuhelinta ja ajan tasalla olevaa matkapuhelinnumeroa, johon jäsenkortti voidaan lähettää. Puhelimen mallilla ja iällä ei ole merkitystä.

Tilaa MVLmobiili