MVL Uusimaa ry

Seuraava tapahtuma:

Ei tapahtumia.

Selaa muita tapahtumia

Alueyhdistys kokoaa oman alueensa meijerialan ammattilaiset yhteen. Alueyhdistyksen tehtävänä on ylläpitää ja kehittää jäsentensä yhteishenkeä ja edistää meijerialan ammattilaisten ammattitaitoa sekä ammatillista järjestäytymistä.

Perustettu 1946

Yhteyshenkilö

Laura Hallongren

Arla Sipoon meijeri

Puheenjohtaja

050 302 2068

Toimialueen tuotantolaitokset

Arla Oy, Söderkulla
Bonne-Juomat, Lohja
Chr. Hansen Finland Oy
Porlammin Osuusmeijeri
Valio Oy, Helsingin Mehutehdas, Valio T&K ja Valio Vantaa

Historia

1946-1959

Kerhon toiminta vuosina 1946-1959

1946

Kerho perustetaan ”Helsingin piirin kerho” nimellä Helsingissä Kahvila Primulassa 10.11.1946. Kokouksessa oli läsnä 10 henkilöä. Kerhon puheenjohtajaksi valittiin jäätelömestari Usko Salokannel ja jäseniksi meijeristi Lauri Jalonen, rouva Aalto ja isännöitsijä Tauno Leino. Varajäseniksi valittiin rouvat Irja Kähkönen ja Salme Kuusimurto sekä isännöitsijä Taisto Pyhälä. Vuosimaksuksi päätettiin 150 mk johtavassa asemassa olevilta ja muilta 100 mk. Päätettiin yksimielisesti esittää Meijeriväen Liitto ry:lle, että se ottaisi tarkistaakseen meijeriammattihenkilökunnan palkkausasiat. Muuta toimintaa ei ensimmäisenä vuonna ollut.

1947

Kokouksessa Valion henkilökunnan ruokalassa, Kalevankatu 61,oli läsnä 9 jäsentä. Johtokunta: pj jäätelömestari Usko Salokannel, varapj meijeristi Lauri Jalonen, varsinaisina jäseninä meijeriköt Hilja Aalto ja Salli Jokela. Kerhon edustajaksi Meijeriväen Liiton kokouksiin valittiin Usko Salokannel. Edustajan matkakulut korvataan rautateillä III-luokassa, päiväraha 500 mk. Jäsenmaksua muutettiin niin, että se oli naisilta 100 mk ja miehiltä 150 mk, tämä päätös kertoo myös silloisen palkkajakauman. Tähän aikaan aina 60-luvulle asti naiset olivat meijerikköjä ja miehet meijeristejä. Valtion maitotalousopistosta valmistui meijeriteknikkoja, he olivat kaikki miehiä. Valittiin nelihenkinen toimikunta laatimaan Liitolle ehdotusta meijeriväen koulutuksen supistamiseksi, luultavasti tarkoitettiin opiskelijamäärän vähentämistä.

1948

Kokouksessa Valion henkilökunnan ruokalassa läsnä 13 jäsentä. Johtokunta jatkoi entisellä kokoonpanolla mutta varapuheenjohtajaksi vaihtui Salli Jokela. Usko Salokannel edusti kerhoa Liiton kokouksissa. Jäsenmaksut pidettiin entisensuuruisina.

1949

Kokouksessa Valion henkilökunnan ruokalassa mukana 10 jäsentä. Johtokunta säilyi entisenä, liiton kokouksiin valittiin jäätelömestari Usko Salokannel ja juustomestari Lauri Jalonen. Jäsenmaksua muutettiin niin, että se oli isännöitsijöiltä ja vastaavilta 150 mk sekä meijeriköiltä, meijeristeiltä  ja koneenhoitajilta 100 mk. Keskusteltiin kerhon liittämisestä Hämeen Läänin kerhoon mutta yksimielisesti päätettiin pysyä edelleen Helsingin piirin kerhona.

1950

Kokouksessa Valion henkilökunnan ruokalassa oli paikalla 7 jäsentä. Johtokunta, edustukset liiton kokouksissa sekä jäsenmaksut pysyivät ennallaan.

1951

Kokouksessa Valion henkilökunnan ruokalassa mukana 20 jäsentä sekä Meijeriväen Liiton sihteeri Heikki Norri. Johtokunta: puheenjohtaja meijeristi Salli Jokela, jäsenet Usko Salokannel, Lauri Jalonen ja Siiri Feodorow. Liiton kokouksiin valittiin isännöitsijä A. Kannisto ja Usko Salokannel. Valittiin eri toimipaikoille yhteyshenkilöt, joiden tehtävänä oli jäsenmaksujen kerääminen sekä ammattihenkilömuutosten sekä kalenteri- ja lehtitilausten ilmoittaminen liittoon.

1952

Kokouksessa Elannon kerhohuoneistossa, Kluuvikatu 5, paikalla 18 jäsentä ja liiton sihteeri Heikki Norri. Johtokunta: puheenjohtaja isännöitsijä A. Kannisto. Jäseninä juustomestari Lauri Jalonen, meijeriköt Siiri Feodorow ja Salme Knaapi.  Liiton kokouksiin valittiin Kannisto, Jalonen ja Vuoriola. Matkustuskorvauksia korotettiin, ne olivat pysyneet samana jo 4 vuotta. Junassa sai nyt matkustaa II-luokassa ja päiväraha tuplattiin 1000 mk:aan Keväällä pidettiin toinenkin kokous, jossa Heikki Norri kertoi liiton toiminnasta ja esitteli kerholle sopivia toimintamuotoja kuten teollisuusvierailuja yms.

1953

Kokouksessa OTK:n kerhohuoneistossa, Kärenkuja 5 oli läsnä 18 jäsentä ja liitosta Heikki Norri.  Johtokunta jatkoi entisessä kokoonpanossa, samoin kokousedustukset säilyivät ennallaan. Heikki Norri kertoi miten tärkeää on noudattaa liiton sääntöjä toiminnassa. Hän painotti myös jäsenten velvollisuutta osallistua liiton kokouksiin. Maitotalous-lehden toimikuntaan valittiin A. Kannisto.

1954

Kokouksessa Elannon kerhohuoneistossa paikalla 19 jäsentä. Johtokunta: puheenjohtaja A. Kannisto Elanto, jäsenet Lauri Jalonen Valio, Siiri Feodorow Maitokeskus ja M. Räisänen OTK. Kerhon edustajat Liiton vuosikokouksessa A. Kannisto, M. Vuorela ja M. Räisänen. Kesällä oli käyty Someron Maitopulveritehtaalla ja syksyllä pidetty kerhoilta Valion Kesärannassa.

1955

Kokouksessa Valiolla oli läsnä 21 jäsentä ja Liitosta toiminnanjoht. Heikki Norri. Johtokunta: pj Jaakko Kylänpää, jäsenet Lauri Jalonen, M. Räisänen, Siiri Feodorow ja Tapani Vuoriola. Jäsenmaksuksi päätettiin kaikilta 100 mk ja kannattajajäsenet 1000 mk. Päätettiin lähteä hiihtoretkelle Keravalle 27. helmikuuta klo 8.

1956

Kokouksessa Elannon kerhohuoneistossa paikalla 12 jäsentä ja Heikki Norri. Johtokunta: pj J. Kylänpää, jäsenet A. Vasama, K. Koukkari, M. Räisänen ja T. Vuoriola. Toiminnanjohtaja Norrin esitys, että kerhoon liitettäisiin osia Hämeen kerhosta ja saataisiin näin varoja kerholle, ei saanut kannatusta. Sen sijaan toivottiin Liitolta suurempaa yhteisymmärrystä kerhoon nähden, kun ainakaan postinkulussa ei pitäisi olla vaikeuksia kun ollaan samassa kaupungissa. Kerhon uusien sääntöjen luonnos hyväksyttiin. Kerhon rekisteröintiä varten johtokunnan jäsenet joutuvat hankkimaan virkatodistukset. Päätettiin tehdä tutustumiskäynti Maanviljelyskonetehtaalle Malmille 10.10.1956.

1957

Kerhon vuosikokous Valion kesähuvilalla Westendissä 7.helmikuuta. Paikalla oli 21 jäsentä ja toiminnanjohtaja Norri. Johtokunta: pj J. Kylänpää, jäsenet H. Vasama, K. Koukkari, M. Räisänen, Tolmunen ja J. Numminen Koska Meijeriväen Liitto ei ollut esityksistä huolimatta alkanut minkäänlaisiin toimenpiteisiin meijerikköjen ja meijeristien palkkojen korjaamiseksi, valittiin tarkastaja Männikkö valvomaan helsinkiläisten etuja Liiton johtokunnan kokouksissa. Valittiin urheilulautakuntaan jäseniksi T. Timonen, Jokela, Sievo ja Vilhonen. Käytiin tutustumassa Riihimäen Lasitehtaalla maitopullojen valmistukseen. 

1958

Kerhon vuosikokous Elannon juhlasalin lämpiössä 6.2.1956. Läsnä oli 30 kerhon jäsentä. Johtokunta: puheenjohtaja J. Kylänpää, jäsenet A. Vasama, K. Koukkari, rva Knaapi ja J. Numminen. Jäsenmaksu 100 mk, maksun suorittamisessa on esiintynyt laiminlyöntejä. Entisen toimimattomaan urheilulautakuntaan valittiin uudet jäsenet: Elannosta Heikkilä ja Valiosta K. Takala ja L. Multisilta. Valittiin kerholle palkkatoimikunta, koska helsinkiläisten palkat ovat huomattavasti pienemmät kuin maaseutumeijereissä. Vuoden aikana on käyty tutustumassa Vientikerma Oy:n tehtaaseen Lahdessa, lisäksi oli nautittu Hankkijan hyvästä vieraanvaraisuudesta ja saunasta. 

1959

Kerhon vuosikokous pidettiin 23.2. OTK:n kerhohuoneistossa. Paikalla 29 jäsentä ja toiminnanjohtaja Norri. Johtokunta jatkoi entisessä kokoonpanossa. Koska urheilulautakunta ei ole päässyt vieläkään toiminnan alkuun valittiin siihen jälleen uudet jäsenet: Kallio, T. Timonen, Haavisto ja Tolmunen. Ammattihenkilöiden palkat olivat edelleen ankaran pohdinnan alaisena, palkankorotusten saamiseksi ehdotettiin myös liittymistä johonkin suurempaan keskusliittoon. Käytiin retkellä uudessa Salon Seudun Osuusmeijerissä sekä hankittiin kerholle jousiammuntavälineet.

1960-1979

Kerhon toiminta vuosina 1960-1979

1960

Kerhon vuosikokous pidettiin 1.3. Maanviljelijäin Maitokeskuksessa. Paikalla 20 kerhon jäsentä sekä Heikki Norri. Johtokunta: puheenjohtaja J. Kylänpää, jäsenet: A. Vasama, K. Koukkari, rva Knaapi, J. Numminen ja uutena V. Immonen. Jäsenmaksu entinen 100 mk. Urheilulautakunta valittiin vielä koettamaan toimintaonneaan, kokoonkutsujana T. Kallio Elannosta, jäseninä meijerikkö Haavisto Elannosta, K. Mattila Maitokeskuksesta ja P. Anttila Valiosta. Vuoden aikana ei käyty retkellä mutta marraskuussa pidettiin Valion kesähuvilalla Westendissä olut- ja makkarailta, joka onnistui niin hyvin, että päätettiin pitää perinteenä järjestää joka syksy vastaavanlainen ilta.

1961

Kerhon vuosikokous Valiolla, paikalla 26 jäsentä ja Heikki Norri. Johtokunta: puheenjohtaja Paavo Jämsä Yksityismeijereiden Yhdistyksestä, jäsenet T. Kallio Elannosta, K. Koukkari K.K:sta, A. Vasama Maitokeskuksesta, J Numminen Valiosta ja rva Knaapi OTK:sta. Jäsenmaksu säilyi ennallaan 100 mk. Perustettiin taas uudelleen Urheilulautakunta, kokoonkutsujaksi Koski Elannosta, jäseninä Haavisto Elannosta, Mattila Maitokeskuksesta ja Anttila Valiosta. Kerhon toiminta oli hiljaista, koska sekä Valiolle että Elannolle valmistui uusi meijeri Pitäjänmäelle ja sopeutuminen uusiin työolosuhteisiin vei kaiken ajan. Elannon Meijeri sijaitsi nykyisen Valion T&K:n rakennuksen paikalla. Kerholla oli suunnitelma hankkia oma rantasauna tontteineen lähiseudulta, asia annettiin johtokunnan tehtäväksi. Tarkoitus oli perustaa saunahanketta varten tarvittaessa osakeyhtiö. Myöhemmin todettiin, että rantapaikat ovat kalliita ja kaukana, joten hankkeesta luovuttiin.

1962

Kerhon vuosikokous Elannon Pitäjänmäen meijerin ruokalassa, läsnä oli peräti 41 jäsentä sekä toiminnanjohtaja Norri. Johtokunta ja jäsenmaksu pysyivät entisellään, samoin myös urheilulautakunta. Palkka-asioista virisi vilkas keskustelu mm. palkkojen luokittelusta työpisteittäin. Ihmetystä herätti, että palkkojen tarkistusehdotus oli tullut työnantajapiirien ja Meijeriliittojen taholta, eikä Meijeriväen Liiton aloitteesta. Päätettiin tehdä saunamatka Hämeenlinnan Osuusmeijerin kesämajalle. 

1963

Kerhon vuosikokous Maanviljelijäin Maitokeskuksen ruokalassa, mukana 43 jäsentä ja Heikki Norri. Johtokunta: puheenjohtaja meij.tekn. Rehn, jäseninä Makkonen ja Mäki Valiosta, Haavisto ja Lehtonen Elannosta ja Vasama Maitokeskuksesta. Kerhon jäsenmaksu päätettiin nostaa 2 markkaan, vuoden 1963 alusta oli tullut voimaan rahanuudistus, jossa entinen 100 mk muuttui 1 markaksi. Meijeriväen Liiton vuosikokoukseen päätettiin lähettää kerhon varoilla meijeriteknikot Rehn ja Lehtonen. Vuoden aikana tehtiin retki Korian meijerille Elimäelle.

1964

Kerhon vuosikokous pidettiin Kestikartanon Hääsalissa, läsnä oli 33 jäsentä. Johtokunta: pj M. Rehn, jäseninä A. Vasama, E. Yliheikkilä, P. Lehtonen, S. Jokela, ja J. Kallio. Kokouksessa keskusteltiin Toiminnanjohtaja Norrin jäämisestä pois kokouksesta vaikka kutsu oli hänelle lailliseen aikaan toimitettu. Norrille lähetettiin asiasta paheksuva julkilausuma ja lisäksi kerho odottaa saavansa Meijeriväen Liitolta ja sen toiminnanjohtajalta asiasta perustellun ja tyhjentävän selityksen. Johtokunnalle annettiin tehtäväksi kaikin mahdollisin tavoin parantaa Meijeriväen Liiton ja Helsingin Kerhon välisiä suhteita. Tehtiin retki Turun Valion huvilalle Kakskertaan.

1965

Kerhon vuosikokous pidettiin Kestikartanon Hääsalissa, mukana 31 jäsentä ja toiminnanjohtaja Heikki Norri. Johtokunta: pj Erkki Yliheikkilä, jäseninä Oili Pitkäniemi, Pentti Lehtonen, Karjalainen, Salli Jokela ja Asser Knuutila. Keskusteltiin toimintasuunnitelmasta. Pyydettiin tutkimusta paljonko ammattiväestä kuuluu vielä Meijeriväen Liittoon, koska vuosina 1964-66 siirtyi yli puolet Helsingin kerhon jäsenistä Teknisten Liittoon. Norrin mukaan liiton jäsenmäärä on noin 1000–1400 henkeä mutta jäsenmaksuja on paljon maksamatta eikä minkäänlaista jäsenluetteloa ole tehty. Tehtiin retki vastavalmistuneeseen Tuomarlan reumakylpylään Ikaalisiin 40 hengen voimin.

1966

Kerhon vuosikokous pidettiin Elannon Pitäjänmäen meijerillä. Kerholaisia oli mukana 35 ja liitosta järjestösihteeri Järvinen. Johtokunta: puheenjohtaja Seija Haavisto, jäseninä Siiri Feodorow, Karjalainen, Oili Pitkäniemi, Asser Knuutila ja Pentti Lehtonen. Jäsenmaksuksi päätettiin 4 mk. Järjestösihteeri Järvinen huomautti, että Helsingin meijereissä ei ole edelleenkään valittu yhdysmiehiä vaikka siihen on liitosta kehotettu. Isännöitsijä Kuusimurto totesi yhdysmiehen olevan eduksi sekä työnantajalle että työntekijälle. Kesällä käytiin Valion kesäpaikassa Westendissä saunomassa ja marraskuussa vietettiin kerhon 20-vuotisjuhlia Ravintola Sillankorvassa 50 jäsenen voimin. Varsinais-Suomen kerhon kutsumana käytiin Uudessakaupungissa saunomassa, uimassa ja kahvilla. Johtokunta kokoontuu pullakahvipalkalla edelleenkin.

1967

Kerhon vuosikokous pidettiin Kestikartanon Hääsalissa, jäseniä mukana 32 sekä liitosta toiminnanjohtaja Ahokallio ja Maitotalouslehden toimitussihteeri rva Alhstrand. Johtokunta: puheenjohtaja Seija Haavisto, jäseninä T. Nurminen, Eino Kettula, Siiri Feodorow, Esko Karjalainen ja Knuutila. Kerhon johtokunta velvoitettiin kokoontumaan useammin. Kerholle hankittiin jäsenkortit, joiden mukaan jäseniä oli 55. Liittovaltuustossa on toiminut 3 ja liiton johtokunnassa 1 kerhon jäsen. Kerhon toiminta on ollut vilkasta ja virkistävää, osallistujia 30–50 / tilaisuus.

1968

Kerhon vuosikokous pidettiin Maanviljelijäin Maitokeskuksen meijerillä, jäseniä mukana 28 sekä liitosta Ahokallio ja järjestösihteeri Heinola. Isännöitsijä E. Durchmann toivotti kerholaiset tervetulleeksi ja seremonia vahvistettiin voileipien, piimän ja mansikkajogurtin kera. Kokouksen lopuksi tutustuttiin Maitokeskuksen uuteen meijeriin. Johtokunta: puheenjohtaja Haavisto, jäseninä Varila, Vähätalo, Feodorow, Kettula ja Nurminen. Herajoen uuteen meijeriin on tutustuttu huhtikuussa. Syyskuussa erittäin onnistuneessa illanvietossa kerhon vieraina Valion Westendin majalla oli suuri joukko Turun ja Hämeenlinnan kerholaisia. Meijerialalla siirryttiin 5-päiväiseen työviikkoon ja enintään 80 tunnin työaikaan 2 viikon jaksossa kertaheitolla vuoden 1968 alussa.

1969

Kerhon vuosikokous pidettiin Ravintola Dipolissa, läsnä oli 36 kerholaista sekä liitosta toiminnanjohtaja Timo Heinola ja sihteeri Tarja Ahlstrand. Johtokunta: puheenjohtaja Haavisto, jäseninä Feodorow, Varila, Vähätalo, Kettula ja Nurminen.Timo Heinola kertoi Liiton toiminnasta ja vastaperustetusta Työttömyyskassasta. Vuoden aikana on vierailtu Valkeakoskella ja Lopella naapurikerhojen kutsusta.

1970

Kerhon kokous pidettiin Valion konttorin ruokalassa. Paikalla oli 30 jäsentä sekä Valion juusto-osaston päällikkö Arvo Lehto ja liitosta toiminnanjohtaja Heinola. Johtokunta: puheenjohtaja Haavisto, jäseninä Feodorow, Varila, Vähätalo, Kettula ja Nurminen. Käyty retkellä Ikaalisten kylpylässä ja saunomassa Hankkijan saunalla, molemmat olivat erittäin virkistäviä tilaisuuksia. Pikkujoulu sen sijaan jäi pitämättä kerhon jatkuvan rahapulan takia.

1971

Kerhon vuosikokous pidettiin Valion konttorin ruokalassa. Paikalla oli 26 kerhon jäsentä sekä Liitosta uusi järjestösihteeri Mikko Hannonen. Johtokunta: puheenjohtaja Haavisto, jäseninä Feodorow, Varila, Vähätalo, Kettula ja Nurminen. Jäsenmaksu korotettiin 5 markkaan. Liittovaltuustossa Siiri Feodorow ja Pentti Lehtonen, hallituksessa Tarmo Kallio. Mikko Hannonen kertoi työehtosopimusasioista ja mahdollisesta liittymisestä johonkin suurempaan liittoon, mikä sai aikaan vilkkaan keskustelun. Syksyllä pidetyssä uudessa kokouksessa keskusteltiin liittymisestä STTK:hon.

1972

Kerhon vuosikokous pidettiin Elannon meijerin ruokalassa, paikalla oli vain 13 kerholaista sekä liitosta järjestösihteeri Mikko Hannonen. Johtokunta: puheenjohtaja Haavisto, jäseninä Liisa Aunula, Kettula, Nurminen, Varila ja Vähätalo. Kerholla on vahva edustus Meijeriväen Liiton hallinnossa. Kevään aikana käytiin vilkasta keskustelua meijerialan palkkojen jälkeenjääneisyydestä ja mahdollisesta työtaistelusta, joka alkaisi 24.5.1972. Asiassa tehtiin tiivistä yhteistyötä Etelän Maitokunnan, Herajoen ja Helsingin meijerien Teknisten Liittoon kuuluvien kanssa. Lakkoa ei kuitenkaan tullut.  Etelän Maitokunta Lohja / Vihti liittyi Helsingin kerhoon, joka sai näin 22 uutta jäsentä. Käytiin Valkeakoskella Hämeen kerhon vieraana.

1973

Kerhon kokous pidettiin Valion Vaaralan ruokalassa, paikalla 49 jäsentä sekä liitosta toiminnanjohtaja Heinola ja järjestösihteeri Hannonen. Kokouksen aluksi tutustuttiin uuteen Vaaralan juustokeskukseen. Johtokunta: puheenjohtaja Jarkko Vähätalo, jäseninä L. Aunula, E. Kettula, T. Nurminen, Paula Ruti ja E. Mäki.  Kerholla on edelleen vahva edustus liiton hallinnossa, Tarmo Kallio johtokunnan puheenjohtajana. Liittovaltuustossa ovat Pentti Lehtonen ja Seija Haavisto. Timo Heinola kiinnitti huomiota huolestuttavaan työttömyystilanteeseen, alan työttömyys on n. 4 %. Kulunutta vuotta vilkastuttivat erittäin pitkät ja hankalat palkkaneuvottelut. Muutenkin toiminta oli vilkasta, pidettiin yhteisiä illanviettoja Herajoen ja Lahden kerhojen kanssa ja käytiin Hankkijan kutsusta ja sponsoroimana retkellä Hankkijan Iilisaaressa.

1974

Kerhon vuosikokous pidettiin Maitokeskuksen ruokalassa, mukana 29 jäsentä ja liitosta Timo Heinola ja Mikko Hannonen. Johtokunta: puheenjohtaja Seija Haavisto, jäseninä Aunula, Kettunen, Nurminen, Ruti ja Mäki. Vuoden aikana kokoonnuttiin vain kerran, Valion Kesärannassa, mutta sensijaan liiton toimintaan on vilkkaasti osallistuttu.

1975

Kerhon vuosikokous pidettiin Haagan Palokunnan talolla, jäseniä mukana 36 sekä liitosta uudet miehet: toiminnanjohtaja Heimo Breilin ja järjestösihteeri Matti Kangasalusta. Johtokunta: puheenjohtaja Jouko Vanha-Majamaa, jäseninä Väinö Tuomi, Erkki Koski, Pirkko Mikkonen, Paula Ruti ja Eino Kettula. Meijeriväen Liiton valtuustossa on ollut Seija Haavisto ja Pentti Lehtonen, liiton johtokunnan puheenjohtajana Tarmo Kallio ja varajäsenenä Paula Ruti. Jäsenmaksu edelleen 5 markkaa. Uusi tulopoliittinen ratkaisu herätti vilkkaan keskustelun siitä minkä pitäisi eniten vaikuttaa palkkaan: koulutuksen vai työtaidon ja miten se mitataan. Syksyllä on kyselty liitosta missä jäsenmaksupalautukset viipyvät; rahapula yllättää kerhon, liitossakaan ei tuolloin rahaa tai omaisuutta ollut. Keväällä käytiin hipoissa Herajoella ja pikkujoulu pidettiin Vihdin Nummelassa.

1976

Vuosikokous pidettiin Vaaralan ruokalassa, jäseniä paikalla 33 ja liitosta Heimo Breilin ja Matti Kangasalusta. Johtokunta: puheenjohtaja Jouko Vanha-Majamaa, jäseninä Paula Ruti, Riitta-Leena Karjalainen, Hellin Kalliola, Pirkko Mikkonen, Väinö Tuomi ja Erkki Koski. Vuoden aikana on patikoitu Luukkaalla ja vietetty syysriehaa Poliisien majalla Herajokisten kanssa.

1977

Vuosikokous Vaaralan arvosteluhallissa, mukana 39 jäsentä ja liitosta toiminnanjohtaja Heimo Breilin ja järjestösihteeri Matti Kangasalusta. Johtokunta: puheenjohtaja Erkki Koski, jäsenet Pirkko Mikkonen, Paula Ruti, Marja-Liisa Kangasalusta, Hellin Kalliola, Riitta-Leena Karjalainen ja Väinö Tuomi. Kesällä veneiltiin Valion Viola-veneellä ja patikoitiin Luukkaalla. Syksyllä kerholaiset olivat Herajoen kerhon vieraina Lystilässä STTK:n alueneuvostossa edustajina ovat Väinö Tuomi ja Teuvo Martikainen. Johtokunta valitti jäsenten harvalukuista osallistumista tilaisuuksiin.

1978

Vuosikokous pidettiin Valio II ruokalassa Pitäjänmäellä, paikalla oli 31 jäsentä ja Meijeriväen Liitosta Matti Kangasalusta. Johtokunta: puheenjohtaja Erkki Koski, jäseninä Pirkko Mikkonen, Marja-Liisa Kangasalusta, Väinö Tuomi, Hellin Kalliola, Riitta-Leena Karjalainen ja Martti Erkkilä. Jäsenmaksuna kerätään 5 mk ja liitto tilittää kerholle lisäksi 10 mk / jäsen. Toukokuussa valittiin alalta poissiirtyneen Martti Erkkilän tilalle johtokuntaan Oili Pitkäniemi. Liiton hallituksessa ovat olleet Tarmo Kallio ja Paula Ruti, liittovaltuustossa Seija Haavisto ja Pentti Lehtonen. Patikoitu Pirkkolassa ja veneilty Valion veneellä, pikkujoulujuhlakin pidettiin.

1979

Vuosikokous Valion Kalevankadun ruokalassa, mukana 26 jäsentä ja liitosta Heimo Breilin. Johtokunta: puheenjohtaja Erkki Koski, jäseninä Pirkko Mikkonen, Anja Lång, Väinö Tuomi, Hellin Kalliola, Riitta-Leena Karjalainen ja Oili Pitkäniemi. Liiton hallituksessa ovat Paula Ruti ja Erkki Koski, liittovaltuustossa Seija Haavisto. Toiminta on ollut vaisua, on käyty taas patikoimassa ja pikkujoulua vietetty herajokisten kanssa Tervakoskella.

1980-1999

Kerhon toiminta vuosina 1980-1999

1980

Vuosikokous Ravintola Vanha Maestro, jäseniä mukana 53 sekä Heimo Breilin. Johtokunta: pj Erkki Koski, jäseninä Anja Lång, Pirkko Mikkonen, Väinö Tuomi, Jorma Sarasmo, Riitta-Leena Karjalainen ja Irma Saarinen. On retkeilty Luukissa ja pikkujoulu pidetty Mehutehtaan ruokalassa, herajokelaiset vieraana.

1981

Vuosikokous Ravintola Perhon kabinetissa, mukana 28 jäsentä. Johtokunta: pj Jorma Sarasmo, jäseninä Riitta-Leena Karjalainen, Irma Saarinen, Erkki Koski, Oili Pitkäniemi, Riitta-Liisa Hirvonen ja Väinö Tuomi. MVL:n liittovaltuusto varapj Seija Haavisto. MVL johtokunnassa (hallitus) puheenjohtaja Erkki Koski, varapj Paula Ruti ja jäsen Väinö Tuomi. Lisäksi Työttömyyskassan hallituksessa Koski, Ruti ja Tuomi. Jälleen on harrastettu perinteistä patikointia ja veneilyä, pikkujoulua on vietetty Herajoen Lystilässä, jossa sauna oli kuuma ja sahti kylmää, joten siellä on nähtävästi myös viihdytty.

1982

Kerhon vuosikokous pidettiin Ravintola Sillankorvassa, paikalla oli 29 jäsentä sekä liitosta Matti Kangasalusta. Kerhon puheenjohtajana jatkoi Jorma Sarasmo, muut johtokunnan jäsenet: Riitta-Leena Karjalainen, Irma Saarinen, Erkki Koski, Oili Pitkäniemi, Väinö Tuomi ja Riitta-Liisa Hirvonen. Kerhon jäsenmäärä yht.155, josta naisia 97 ja miehiä 58. MVL liittovaltuuston varapj Seija Haavisto, hallitus pj Erkki Koski, varapj Paula Ruti ja jäsenenä Väinö Tuomi. Toimintana vakiintuneiden patikointien ja veneilyn lisäksi Tukholman risteily, jolla oli osanottajia 34 henkeä.

1983

Vuosikokous Ravintola Sillankorvassa, mukana 26 jäsentä ja Heimo Breilin. Kerhon puheenjohtaja Jorma Sarasmo, lisäksi johtokunnassa olivat Riitta-Leena Karjalainen, Irma Saarinen, Erkki Koski, Riitta-Liisa Hirvonen, Juha Kling ja Vesa Kantonen.

1984

Vuosikokous Ravintola Fenniassa, paikalla 38 jäsentä ja järjestösihteeri Matti Kangasalusta. Kerhon puheenjohtajana jatkaa Jorma Sarasmo ja johtokunnassa Riitta-Leena Åkerlund, Irma Saarinen, Erkki Koski, Juha Kling, Riitta-Liisa Hirvonen ja Tomi Ekblom. MVL:n vuosikokoukseen osallistuville kerholaisille tarjotaan lauantaina ja sunnuntaina aamiaiset kerhon laskuun vakiintuneen tavan mukaan.

1985

Vuosikokous Ravintola Fenniassa, mukana 35 kerholaista ja Matti Kangasalusta. Puheenjohtajana jatkaa Jorma Sarasmo ja johtokunnan muut jäsenet: Juha Kling, Tomi Ekblom, Mirja Pyydönniemi, Riitta-Leena Åkerlund, Irma Saarinen ja Erkki Koski. MVL:n hallitus: pj Erkki Koski, varapj Paula Ruti ja jäsen Väinö Tuomi. Tehtiin viikonloppuretki bussilla Leningradiin, 17 rohkeaa jäsentä mukana. Kerhon taloudellinen tilanne on pysynyt vakaana, koska taloutta ovat olleet tukemassa monet meijerialaa lähellä olevat yritykset. 80-luvulla yritykset maksoivat usein  jopa 70% kerhon kokouskuluista.

1986

Vuosikokous pidettiin Ravintola Merihotellissa. Johtokunta: kerhon pj Jorma Sarasmo, jäseninä Tomi Ekblom, Erkki Koski, Ritva Ritvanen-Paarijoki, Irma Saarinen, Mirja Pyydönniemi ja Juha Kling. Kerhon 40-vuotisjuhla pidettiin Puotilan Kartanossa 66 jäsenen voimin. Kerhoa tukivat avokätisesti edelleen monet alan yritykset, joilta saatiin kuluneena vuonna lahjoituksia jonkin verran enemmän kuin Liiton jäsenmaksupalautus oli.

1987

Vuosikokous pidettiin jälleen Ravintola Merihotellissa, mukana 21 jäsentä ja Meijeriväen Liitosta Työttömyyskassan hoitaja Sirpa Ahomaa. Johtokunta: kerhon pj Jorma Sarasmo, jäseninä Tomi Ekblom, Erkki Koski, Irma Saarinen, Ritva Ritvanen-Paarijoki, Mirja Pyydönniemi ja Juha Kling. Käytiin syysretkellä Mustosessa ja perinteisesti veneilemässä Valion Violalla.

1988

Vuosikokous pidettiin Ravintola Merihotellissa, paikalla 30 kerholaista ja liitosta Matti Kangasalusta. Johtokunta: kerhon pj Jorma Sarasmo, jäseninä Mauri Anttila, Tomi Ekblom, Irma Saarinen, Ritva Ritvanen-Paarijoki, Mirja Pyydönniemi ja Juha Kling. Kerhon jäsenmäärä oli 238 henkeä, joista eläkeläisiä 40. MVL hallituksessa olivat edelleen puheenjohtajana Erkki Koski, varapj. Paula Ruti ja jäsenenä Väinö Tuomi. Työttömyyskassan hallituksessa pj Paula Ruti, varapj Väinö Tuomi ja jäsenenä Erkki Koski. Pikkujoulua oli vietetty Vaaralan juustokeskuksessa aamupuolelle yötä 28 tontun voimin.

1989

Vuosikokous pidettiin Ravintola Merihotellissa, mukana oli 19 jäsentä ja Liitosta Matti Kangasalusta. Johtokunta: kerhon pj Jorma Sarasmo, jäseninä Mauri Anttila, Tomi Ekblom, Irma Saarinen, Ritva Ritvanen-Paarijoki, Mirja Pyydönniemi ja Juha Kling. Käyty bussiretkellä Meijerimuseossa ja Gallen-Kallelan museossa, mukana oli 19 kulttuurin ystävää. Vietettiin syyskokous-pikkujoulu Kotisaari-Ingmanin tiloissa. Paikalla oli 38 kerholaista. MVL hallituksessa olivat edelleen puheenjohtajana Erkki Koski, varapj. Paula Ruti ja jäsenenä Väinö Tuomi, työttömyyskassan hallituksessa pj Paula Ruti, varapj Väinö Tuomi ja jäsenenä Erkki Koski.

1990

Kerhon kevätkokous pidettiin vakiintuneen tavan mukaan Ravintola Merihotellissa ja syyskokous Valiolla Pitäjänmäellä. Johtokunta: kerhon pj Jorma Sarasmo, jäseninä Tomi Ekblom, Juha Kling, Ritva Ritvanen-Paarijoki, Mauri Anttila, Juha Vartiainen, Mirja Pyydönniemi, Irma Saarinen ja Juha Särkinen. Käytiin tutustumassa Hämeenlinnan Meijerioppilaitokseen.

1991

Kerhon kevätkokous Ravintola Kalastajatorpalla, mukana 41 jäsentä. Johtokunta: kerhon pj Marja-Liisa Mäkelä, jäsenet Minna Laine, Ritva Ritvanen-Paarijoki, Mauri Anttila, Petri Valjakka, Mirja Pyydönniemi ja Irma Saarinen. Syyskokouksessa Vaaralassa oli mukana 49 kerholaista. Tilaisuudessa luovutettiin kerhon viirit Heimo Breilinille ja Jorma Sarasmolle.

1992

Johtokunta: kerhon pj Marja-Liisa Mäkelä, jäsenet Ritva Ritvanen-Paarijoki, Mauri Anttila, Minna Laine, Mirja Pyydönniemi, Irma Saarinen ja Petri Valjakka. Kevätkokouksessa Airmotellissa Nummelassa oli mukana 23 jäsentä ja Liitosta Matti Kangasalusta, syyskokouksessa Ravintola Cavitassa 34 kerholaista ja Liitosta Juha Yli-Kovanen. Risteiltiin Tallinnaan ja veneiltiin Villinkiin. Kerhon jäsenmäärä 197 henkilöä.

1993

Johtokunta: kerhon pj Marja-Liisa Mäkelä, jäseninä Jukka Pohjala, Leena Lahtiranta, Hannu Nikander, Minna Laine, Mirja Pyydönniemi ja Ritva Ritvanen-Paarijoki. Kevätkokouksessa Ravintola Laguunassa oli paikalla vain 10 kerholaista ja Juha Yli-Kovanen. Syyskokoukseen mehutehtaan ruokalaan oli saapunut 29 jäsentä. Edustukset: MVL: hallitus Erkki Koski, liittovaltuusto Mirja Pyydönniemi, Terveyskylpyläliiton hallitus Erkki Koski. Kesäkuussa käytiin tutustumassa Koffin uuteen tehtaaseen Keravalla.

1994

Johtokunta: kerhon pj Marja-Liisa Mäkelä, jäseninä Jukka Pohjala, Leena Lahtiranta, Hannu Nikander, Minna Laine, Mirja Pyydönniemi ja Ritva Ritvanen-Paarijoki. Edustukset: MVL: hallitus Erkki Koski, liittovaltuusto Mirja Pyydönniemi, Terveyskylpyläliiton hallitus Erkki Koski ja Matti Kangasalusta, työttömyyskassan hallitus Väinö Tuomi. Kerhon kevätkokous pidettiin m/s Isabella-laivalla risteilyn yhteydessä, paikalla oli 41 kerholaista, Herajoen kerholaiset olivat samalla retkellä. Tutustuttiin Heurekaan ja vietettiin pikkujoulua Herajoella.

1995 

Johtokunta: kerhon pj Marja-Liisa Mäkelä, jäseninä Jukka Pohjala, Leena Lahtiranta, Hannu Nikander, Minna Laine, Mirja Pyydönniemi ja Ritva Ritvanen-Paarijoki. Edustukset: MVL: hallitus Erkki Koski, liittovaltuusto Mirja Pyydönniemi ja Marja-Liisa Mäkelä, Terveyskylpyläliiton hallitus Erkki Koski ja Matti Kangasalusta, Työttömyyskassan hallitus Erkki Koski. Kevätkokouksessa Merihotellissa paikalla vain 5 jäsentä! Syyskokous/pikkujoulussa Vaaralassa oli sentään mukana 29 kerholaista. Kerhon jäsenmäärä 256, joista 198 työelämässä ja 58 eläkeläistä.

1996

Johtokunta: kerhon pj Marja-Liisa Mäkelä, jäseninä Jukka Pohjala, Leena Lahtiranta, Hannu Nikander, Minna Laine, Mirja Pyydönniemi ja Ritva Ritvanen-Paarijoki. Edustukset: MVL: hallitus Erkki Koski, liittovaltuusto Mirja Pyydönniemi ja Marja-Liisa Mäkelä, Terveyskylpyläliiton hallitus Erkki Koski ja Matti Kangasalusta. Kevätkokouksessa m/s Mariellalla oli 36 jäsentä ja syyskokouksessa Rönnäsissä 18 kerholaista. Kerhon 50-vuotisjuhlat pidettiin Hotelli Kalastajatorpalla, jäseniä paikalla 26 ja Liitosta Matti Kangasalusta sekä Herajoelta Hannu Salo.

1997

Vuosi oli kerhotoiminnassa melko hiljainen, kerhon puheenjohtaja Marja-Liisa Mäkelä siirtyi keväällä uuteen työpaikkaan Juvalle, minkä jälkeen puheenjohtajaksi tuli Jukka Pohjala, johtokunnan muut jäsenet: Minna Laine, Mirja Pyydönniemi, Leena Marttila-Lahtiranta, Erkki Innanen ja Ritva Ritvanen-Paarijoki. Edustukset: MVL:n hallitus Marja-Liisa Mäkelä, liittovaltuusto Mirja Pyydönniemi, TLK:n hallitus Matti Kangasalusta. Kevätkokous m/s Cinderella ja syyskokous Hotelli Seaside. Aktiivijäseniä oli 201 ja eläkeläisiä 69.

1998

Johtokunta: kerhon pj Jukka Pohjala siirtyi tammikuussa Herajoelle ja sen jälkeen puheenjohtajana oli Ritva Ritvanen-Paarijoki, muut jäsenet olivat Minna Laine, Mirja Pyydönniemi, Leena Marttila-Lahtiranta, Pasi Soininen ja Paula Hassinen. Kevätkokous pidettiin Ravintola Matildassa, jonne oli saapunut 18 jäsentä ja liitosta Juha Yli-Kovanen, joka esitteli uutta Meipake-palkkausjärjestelmää. Syyskuussa käytiin Heleniuksen Viinitilalla Kirkkonummella.

1999

Johtokunta: kerhon pj Ritva Ritvanen-Paarijoki Pitäjänmäki, jäseninä Leena Marttila-Lahtiranta Milka Konala, Paula Hassinen Pitäjänmäki, Mirja Pyydönniemi Ingman Sipoo, Sinikka Kangasniemi Vaarala, Mauri Anttila Mehutehdas ja Jari Korhonen Paulig Oy. Edustukset: MVL:n liittovaltuusto Mirja Pyydönniemi ja Ritva Ritvanen-Paarijoki, TLK:n hallitus Matti Kangasalusta. Kerhon syyskokous pidettiin Herajoella ja sen jälkeen jatkettiin iltaa yhteisen pikkujoulun merkeissä.

2000-2009

Kerhon toimintaa vuodesta 2000 alkaen

2000

Johtokunta: kerhon pj Ritva Ritvanen-Paarijoki, jäseninä Leena Marttila-Lahtiranta, Paula Hassinen, Sanna Hakola, Sinikka Kangasniemi ja Mauri Anttila. Edustukset: MVL:n liittovaltuusto Mirja Pyydönniemi ja Ritva Ritvanen-Paarijoki, TLK:n hallitus Matti Kangasalusta. Kevätkokous m/s Cinderellalla ja syyskokous Mehutehtaalla, kokouksen jälkeen lähdettiin Tallinnan-risteilylle yhdessä Savo-Kainuun kerhon kanssa.

2001

Johtokunta: kerhon pj Sanna Tunkkari, jäsenet Juha Särkinen, Satu Kangassalo, Leena Marttila-Lahtiranta, Sinikka Kangasniemi, Ritva Ritvanen-Paarijoki ja Petri Tunkkari. Edustukset: MVL:n hallitus Arto Sirviö ,joka  siirtyi loppuvuodesta Helsingin kerhon alueelle, liittovaltuusto Mirja Pyydönniemi ja Ritva Ritvanen-Paarijoki, TLK:n hallitus Matti Kangasalusta. Vauhdikas kevätkokous Formulakeitaassa Espoon Juvanmalmilla, mukana 19 kisailijaa, syyskokous Käpylän Park-hotellissa.

2002

Johtokunta: kerhon pj Sanna Tunkkari, jäsenet Juha Särkinen, Satu Kangassalo, Leena Marttila-Lahtiranta, Sinikka Kangasniemi, Ritva Ritvanen-Paarijoki ja Petri Tunkkari. Edustukset: MVL:n hallitus Arto Sirviö, liittovaltuusto Mirja Pyydönniemi ja Ritva Ritvanen-Paarijoki. Kevätkokous Teatteriravintola Albergassa, mukana 20 jäsentä. Syyskokouksessa Ravintola Zetorissa paikalla 25 kerholaista. Huhtikuussa osallistuttiin koulutus- ja virkistysristeilylle Tallinnaan.

2003

Johtokunta: kerhon pj Arto Sirviö Vaarala, jäsenet Petri Tunkkari Mehutehdas, Sinikka Kangasniemi Vaarala, Leena Marttila-Lahtiranta Milka, Sanna Tunkkari Mehutehdas, Aila Nummi Tikkurila ja Juha Särkinen Ingman Sipoo. Edustukset: MVL:n hallitus Arto Sirviö, liittovaltuusto Mirja Pyydönniemi ja Ritva Ritvanen-Paarijoki. Kevätkokous Vesipuisto Serenassa, mukana 19 jäsentä, syyskokouksessa teatteriravintola Nyyrikissä 25 osallistujaa. Kerhossa 186 aktiivijäsentä ja 90 eläkeläistä. Hyväksyttiin kerhon uudet säännöt ja kerhon uusi nimi: Meijerialan Ammattilaiset MVL Helsingin kerho ry.

2004

Johtokunta: kerhon pj Arto Sirviö, jäseninä Leena Marttila-Lahtiranta, Sinikka Kangasniemi, Aila Nummi, Ari Hamina ja Petri Tunkkari. Edustukset: Liiton hallinnon aluejakoa muutettiin niin, että entisten 6 alueen sijaan maa jaettiin neljään alueeseen ja samalla liittovaltuuston paikkamäärä pieneni 18:sta kahteentoista. Meijerialan Ammattilaiset MVL ry hallitus Arto Sirviö, liittovaltuusto 28.8.2004 saakka Mirja Pyydönniemi ja Ritva Ritvanen-Paarijoki ja 28.8.2004 alkaen Aila Nummi. Kerhon talviretki tehtiin Keski-Suomen kerhon vieraaksi Jyväskylään, kerholaisia osallistui myös Tarja Bärnin järjestämälle naurujooga-kurssille. Toukokuussa risteiltiin Tallinnaan 28 hengen voimin. Syyskokous / pikkujoulu Hotelli Vantaassa kokosi paikalle 30 jäsentä.

2005

Johtokunta: kerhon pj Aila Nummi, jäseninä Ari Hamina, Sinikka Kangasniemi, Leena Marttila-Lahtiranta, Pirjo Pätynen, Petri Tunkkari ja Markku Muhojoki. Edustukset: Meijerialan Ammattilaiset MVL ry:n liittovaltuustossa 24.11. saakka ja hallituksessa 24.11.2004 alkaen Aila Nummi. Kerhon kevätkokous pidettiin Meijerialan Ammattilaiset MVL ry 60 -vuotisjuhlien Alueseminaarin yhteydessä Hämeenlinnassa Aulangon Rantasipissä, osallistujia oli 24. Kerhon kevätriehassa käytiin leikkimielistä sotaa infrapuna-aseilla 22 jäsenen voimin, taistelun jälkeen siirryttiin ruokailemaan ravintola Amarilloon. Elokuussa purjehdittiin Turun saaristossa Eugenia-purjealuksella, mukana oli täysi lasti eli 20 henkeä. Syyskokoukseen Teatteriravintola Nyyrikissä osallistui 22 kerholaista. Jäsenmäärä 181

2006

Johtokunta: kerhon pj Aila Nummi, jäseninä Ari Hamina, Sinikka Kangasniemi, Leena Marttila-Lahtiranta, Pirjo Pätynen, Petri Tunkkari ja Markku Muhojoki. Edustukset: Meijerialan Ammattilaiset MVL ry:n hallitus Aila Nummi, liittovaltuusto 20.5.2006 alkaen Martti Lappalainen Vaaralasta. Kerhon kevätkokous pidettiin Ravintola Vltavan Havel-kabinetissa Elielinaukio 2, mukana oli 26 jäsentä ja Liitosta Matti Kangasalusta. Meijerialan Ammattilaiset MVL Helsingin kerho ry vietti 60-vuotisjuhlia Ravintola Tervasaaren Aitassa Helsingissä lauantaina 30.9.2006. Paikalla oli 41 juhlijaa. Hallituksen varapuheenjohtaja Kari Harsia toi tervehdyksen liiton hallinnolta. Kerhon jäsen, toiminnanjohtaja Matti Kangasalusta kertoi meijeritoimihenkilöiden edunvalvonnasta Helsingin seudulla. Helsingin kerhon entinen puheenjohtaja Erkki Koski tervehti kerhoa asuntonsa vaihdossa löytyneillä ja jo vähän kellastuneilla kerhon perustamisasiakirjoilla vuodelta 1946. Samassa mapissa Erkki luovutti kerholle muitakin alkuperäisiä asiakirjoja kerhon alkutaipaleelta ja velvoitti kerhoa säilyttämään paperit yhtä hyvin seuraavatkin 60 vuotta. Syyskokous pidettiin Etelän alueen kerhojen, (Häme, Satakunta, Herajoki, Helsinki, Varsinais-Suomi ja opiskelijat) yhteisen pikkujoulun yhteydessä Lopella Riihisalossa 18.11.2006, paikalla pimeässä marraskuisessa illassa oli mukana n. 70 etelän alueen kerholaista, Helsingistä bussilla 18 henkeä. Matti Kangasalusta liitosta kertoi Meipake-muutoksista ja ryhmittelyn ongelmista. Jäsenmäärä 180

2007

Johtokunta: kerhon pj Aila Nummi, jäseninä Ari Hamina, Sinikka Kangasniemi, Leena Marttila-Lahtiranta, Martti Lappalainen, Jaana Stenholm ja Markku Muhojoki. Edustukset: Meijerialan Ammattilaiset MVL ry:n hallitus Aila Nummi, liittovaltuusto Martti Lappalainen Vaaralasta. Kerhon kevätkokous pidettiin Tallinnan risteilyn yhteydessä Viking Rosellalla 17.03. Mukana oli 33 jäsentä ja liitosta Matti Kangasalusta. Kampin keilahallissa 14.4. oli mukana 14 keilaajaa. Liittokokoukseen Ouluun lähti mukaan 6 jäsentä. Elokuun saunailta Vantaan Kuusijärvellä innosti mukaan vain 3 henkeä. Syyskokous Hotelli Vantaassa pidettiin 14 jäsenen voimin. Kerhon jäsenmäärä 174

2008 

Johtokunta: kerhon pj Aila Nummi, jäseninä Ari Hamina, Sinikka Kangasniemi, Leena Marttila-Lahtiranta, Martti Lappalainen, Jaana Stenholm ja Markku Muhojoki. Edustukset: Meijerialan Ammattilaiset MVL ry:n hallitus ja TKL:n hallitus Aila Nummi, liittovaltuusto Martti Lappalainen Vaaralasta. Kevätkokous Teatteriravintola Nyyrikissä, 22 jäsentä oli paikalla syömässä ja katsomassa Almaa ja Askoa Andalucian yössä. Liittokokoukseen Kuopion Rauhalahteen virallisten edustajien lisäksi oli ehtinyt vain 1 henkilö. Syyskokous pidettiin Hotelli Helsingin Fransmanni-ravintolassa, mukana 22 kerholaista ja toiminnanjohtaja Matti Kangasalusta liitosta kertoi ajankohtaisista Tes-asioista. Kerhon jäsenmäärä 177

2009

Johtokunta: kerhon pj Aila Nummi, jäseninä Ari Hamina, Leena Marttila-Lahtiranta, Petri Lähdemäki, Tiina Parviainen, Jaana Stenholm ja Markku Muhojoki. Edustukset: Meijerialan Ammattilaiset MVL ry:n hallitus Aila Nummi, liittovaltuusto Martti Lappalainen Vaaralasta. TKL:n hallitus Aila Nummi. Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 21.3.2009 Hotelli Katajanokan Kakku-kabinetissa. Mukana oli toiminnanjohtaja Matti Kangasalusta liitosta ja 23 kerholaista. Keilaamassa käytiin 16.5. Kampin keilahallissa, osallistujia oli 13. Liittokokous oli Hämeenlinnassa Aulangolla 6.6.2009. Virallisten osanottajien lisäksi paikalla oli 6 kerholaista. Kerhon syyskokous pidettiin 17.10.2009 MVL:n jäsenristeilyn yhteydessä Viking Mariellalla. Vaikka kerhon alueelta osallistui risteilylle virallisten edustajien lisäksi 22 henkeä, kokoukseen ehti mukaan vain 6 jäsentä. Kerhon jäsenmäärä 178.

2010-

2010

Johtokunta: kerhon pj Aila Nummi, jäseninä Juha Alaollitervo, Ari Hamina, Leena Marttila-Lahtiranta, Petri Lähdemäki, Tiina Parviainen ja Jaana Stenholm. 

Edustukset: Meijerialan Ammattilaiset MVL ry:n hallitus Aila Nummi, valtuusto Martti Lappalainen. 

Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 20.3.2010 Kaksi Kanaa-Teatteriravintolassa. Toiminnanjohtaja Matti Kangasalusta oli mukana kertomassa ajankohtaisista työehtosopimusasioista. Osallistujia oli 14. Keilaamassa käytiin 24.4. Kampin keilahallissa, osallistujia oli 19. Liittokokous oli Ikaalisten Kylpylässä 21.8.2010. Virallisten edustajien lisäksi osallistujia oli 8, joille kerho maksoi kulukorvausta 60,00 €/henkilö. 

Kerhon syyskokous pidettiin 6.11.2010 m/s Baltic Princess-laivalla, risteilylle osallistui 25 henkeä, joista mukaan kokoukseen ehti 23. Samalla risteilyllä oli mukana myös Keski-Suomen ja Etelä-Pohjanmaan kerholaisia. 

Kerhon jäsenmäärä 181.

2011

Johtokunta: puheenjohtaja Aila Nummi, jäseninä Juha Alaollitervo, Ari Hamina, Leena Marttila-Lahtiranta, Petri Lähdemäki, Tiina Parviainen ja Tuula Koppelomäki.

Edustukset: Meijerialan Ammattilaiset MVL ry:n hallitus Aila Nummi, valtuusto Martti Lappalainen.

Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 19.3.2011 Ruusulan Keilahallilla, uusi järjestöpäällikkö Timo Lehtinen oli kertomassa ajankohtaisista työehtosopimusasioista.

Curling-tapahtuma Oulunkylässä 16.4. keräsi peräti 8 osallistujaa. Liittokokouksessa 27.8.2011 Helsingissä Marina Congress Centerissä oli virallisten edustjien lisäksi mukana 10 kerholaista. kokouksen jälkeen osallistuttiin risteilylle Viking Linen XPRS-laivalla. Kerhon syyskokous pidettiin Espoossa Teatteriravintola Albergassa, mukana jäseniä 20, toiminnanjohtaja Juha Yli-Kovanen kertoi mielenkiintoisesta työmarkkinatilanteesta, onhan ETL:n perustajajäsen Valio on irtisanoutunut työnantajaliitosta, jäsenyys loppuu v. 2011 lopussa.

Kerhon jäsenmäärä 185.

2012

Johtokunta: kerhon pj Juha Alaollitervo, jäseninä Pekka Korkee, Ari Hamina, Petri Lähdemäki, Anja Valjus, Juho Ainasoja ja Tuula Koppelomäki. 

Edustukset: Meijerialan Ammattilaiset MVL ry:n hallitus Aila Nummi, valtuusto Jaana Stenholm, TKL:n Terveys- ja Kuntolomat ry:n hallitus pj Aila Nummi. STTK:n Uudenmaan Aluetoimikunta Ari Hamina, STTK:n pääkaupunkiseudun paikallistoimikunta Petri Lähdemäki. 

Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 3.3.2010 Kaksi Kanaa-Teatteriravintolassa. Osallistujia oli 16.

Liittokokousviikonloppua vietettiin Lappeenrannassa 24.-26.8.2012. Virallisten edustajien lisäksi osallistujia oli 9, joille kerho maksoi kulukorvausta 55,55 €/henkilö. 

Kerhon syyskokous pidettiin 10.11.2012 Ravintola Nauravassa Härässä Pasilassa, jonka jälkeen stand-up esitys Studio Pasilassa. Osallistujia kokouksessa 21.

Kerhon jäsenmäärä 187.

2013

Johtokunta: kerhon pj Juha Alaollitervo, jäseninä Tiina Komulainen joka valittiin johtokunnasta eronneen jäsenen tilalle loppukaudeksi, Ari Hamina, Petri Lähdemäki jonka loppukauden paikkasi hänen varajäsen Anita Paasio, Anja Valjus, Juho Ainasoja ja Jaana Stenholm.

Edustukset: Meijerialan Ammattilaiset MVL ry:n valtuusto Jaana Stenholm, TKL:n Terveys- ja Kuntolomat ry:n hallitus pj Aila Nummi. STTK:n Uudenmaan Aluetoimikunta Ari Hamina, STTK:n pääkaupunkiseudun paikallistoimikunta Petri Lähdemäki. 

Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 27.4.2013 Viihdekeskus Flamingossa. Kokouksen jälkeen ilta jatkui Hämeen kerhon kanssa leikkimielisen keilauskisan merkeissä, jonka Hämeen kerho voitti. Osallistujia kevätkokouksessa oli 21.

Liittokokousviikonloppu oli 30.-31.8.2013 Tampereella. Virallisten edustajien lisäksi osallistujia Helsingin kerhosta oli 7 henkilöä, joille kerho maksoi kulukorvausta 50€/hlö. 

Kerhon syyskokous pidettiin 16.11.2013 Espoossa Teatteriravintola Albergassa. Ruokailun jälkeen oli teatteriesitys Väkevä Rakkaus. Mukana jäseniä oli 14.

Kerhon jäsenmäärä 190.

2014

Johtokunta: kerhon pj Tuula Koppelomäki, jäseninä Juha Alaollitervo, Ari Hamina, Anja Valjus, Jaana Stenholm, Tiina Komulainen, Juho Ainasoja.

Edustukset: Meijerialan Ammattilaiset MVL ry:n valtuusto Jaana Stenholm ja Tiina Komulainen. STTK:n Uudenmaan Aluetoimikunta Ari Hamina, STTK:n pääkaupunkiseudun paikallistoimikunta Jaana Stenholm. 

Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 12.4.2014 gr8 Salmisaaressa. Buffet ruokailun jälkeen pääsimme kokeilemaan viihdeklubi gr8:n aktiviteetteja. Osallistujia oli 29.

Liittokokous oli 29.-31.8.2014 Seinäjoella. Virallisten edustajienlisäksi osallistujia Helsingin kerhosta oli 8 jäsentä.

Syyskokous pidettiin lauantaina 20.9.2014, Hotelli Radisson Blu:ssa Helsingissä. Kokouksen jälkeen oli työssäjaksamiskoulutus, joka oli järjestetty muiden etelänalueen kerhojen (Häme, Riihimäki, Satakunta) kanssa. Koulutuksessa työssä jaksamisesta puhui psykoterapeutti Dan Lundberg. Päivän päätti 22t Tallinnan risteily M/S Baltic Queen laivalla. Helsingin kerho toimi aluetapahtuman pääjärjestäjänä. Syyskokoukseen ja koulutukseen kerhostamme oli ilmoittautuneita 14 hlöä, joista paikalle ehti kokoukseen 11 ja koulutukseen 13hlöä. Risteilylle lähti 12 jäsentä 13 ilmoittautuneesta. Kaiken kaikkiaan osallistujia oli tapahtumapäivän koulutukseen 43 ja risteilylle 39 henkilöä.

Syyskokouksen ollessa jo alkusyksystä esitettiin kokouksessa johtokunnalle toive järjestää vielä jotain tapahtumaa loppuvuodelle. Osallistuimme la 6.12.2014 Musiikkitalolla pidettyyn Itsenäisyyspäivän juhlakonserttiin. Tällä kertaa jäsenillä oli mahdollisuus ottaa avec omakustanteisesti mukaan. Osallistujia konserttiin oli yhteensä 20 hlöä joista 13 kerhon jäsentä ja 7 avec:a. Tämäntyyppinen tapahtuma sai osallistujilta positiivista palautetta.

Kerhon jäsenmäärä 193.

2015

Johtokunta: kerhon pj Tuula Koppelomäki, jäseninä Juha Alaollitervo, Ari Hamina, Anja Valjus, Jaana Stenholm, Tiina Komulainen, Juho Ainasoja.

Edustukset: Meijerialan Ammattilaiset MVL ry:n valtuusto Jaana Stenholm ja Tiina Komulainen (8/2015 asti). STTK:n Uudenmaan Aluetoimikunta Ari Hamina, STTK:n pääkaupunkiseudun paikallistoimikunta Jaana Stenholm. 

Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin la 21.3.2015 Ravintola Albergassa, Leppävaarassa. Illallisen jälkeen nautimme teatteriesityksestä Junantuomaa. Tavanomaisuudesta poiketen johtokunnalla oli esittää aloite kerhon kokoukselle. Aloite koski johtokunnan erovuorojen tasausta siten, että yhden jäsenen toimikautta esitettiin vuoden mittaiseksi. Aloite hyväksyttiin ja päätettiin toteuttaa seuraavassa syyskokouksessa. Osallistujia kevätkokouksessa oli 12.

Liiton juhlavuoden kunniaksi oli järjestetty Liittokokousristeily Tukholmaan Silja Symphonylla 28.-30.8.2015.  Virallisen edustajan lisäksi osallistujia Helsingin kerhosta oli 20 jäsentä, joista kokoukseen ehti 15 jäsentä. Kokoukseen osallistujille kerho maksoi kulukorvausta 50€/hlö.

Kerhon syyskokous pidettiin la 21.11.2015, paikkana Flamingo viihdekeskus, Prison Island Vantaa. Kokouksen jälkeen pääsimme hiomaan vankilapako taitoja. Kukaan ei joutunut tyytymään veteen ja leipään, vaan kaikki pääsivät selleistä ulos. Illallisen nautimme ravintola Santorin:ssa. Syyskokouksen viihteelliseen puoleen oli mahdollisuus ottaa omakustanteisesti avec mukaan, tämän mahdollisuuden käytti hyväksi 3 jäsentä. Syyskokouksessa osallistujia oli 21, josta vankilapakoon osallistui 20 jäsentä.

Kerhon jäsenmäärä 219.

2016

Johtokunta: kerhon pj Tuula Koppelomäki, jäseninä Juha Alaollitervo, Ari Hamina, Anja Valjus, Jaana Stenholm, Katja Oinonen, Juho Ainasoja.

Edustukset: Meijerialan Ammattilaiset MVL ry:n valtuusto Jaana Stenholm ja Silja Jokinen (9/2016 lähtien). STTK:n Uudenmaan Aluetoimikunta Ari Hamina, STTK:n pääkaupunkiseudun paikallistoimikunta Jaana Stenholm. 

Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin la 16.4.2016 Ravintola Mamma Rosassa, Helsingissä. Kokouksen jälkeen nautimme maittavan ateriakokonaisuuden. Osallistujia kevätkokouksessa oli 23.

Liittokokousviikonloppu oli 26.-28.8.2016 Holiday Club Katinkullassa Vuokatissa. Virallisen edustajan lisäksi osallistujia Helsingin kerhosta oli 6 jäsentä. Kulukorvauksia maksettiin kullekin kokouksiin osallistuneelle jäsenelle 100€. Kerhon 70-vuotisjuhla oli lauantaina 24.9.2016 Kulosaaren Casinolla. Juhlassa pidettiin puheita, jaettiin ansiomerkkejä sekä kerhon viiri. Ruoaksi nautittiin loistava 5 lajin ateriakokonaisuus ja loppuiltaa meitä oli viihdyttämässä Trubaduuri. Esitykseen kuului mm. mainio ”Maitolaulu” joka oli esiintyjän mukaan lopputulos hänen ja koululaisten kanssa tehdystä projektista. Juhlaan oli ilmoittautunut kaiken kaikkiaan 32 henkilöä, joista aktiivijäseniä oli 27 ja eläkeläisiä 5, kutsuvieraita oli 6 hlöä. Kokonaisuudessa ilta oli oikein onnistunut, puitteet olivat upeat, ilma oli loistava, ruoka maistui ja kaikki tuntui viihtyvän.

Kerhon sääntömääräinen syyskokous pidettiin la 26.11.2016, Mamma Rosassa, Helsingissä. Kokouksen alusta tuli hieman juhlavampi, kun luovutimme ansiomerkit henkilöille, jotka olivat estyneet tulemaan 70-vuotisjuhlaan. Kokouksen jälkeen oli jälleen aika täyttää vatsat ravintolan erinomaisilla annoksilla. Syyskokoukseen oli ilmoittautunut 21.

Kerhon jäsenmäärä 216.

2017

Johtokunta: kerhon pj Tuula Koppelomäki, jäseninä Juha Alaollitervo, Ari Hamina, Anja Valjus, Jaana Stenholm, Anita Paasio, Juho Ainasoja.

Edustukset: Meijerialan Ammattilaiset MVL ry:n valtuusto Jaana Stenholm ja Silja Jokinen. STTK:n Uudenmaan Aluetoimikunta Ari Hamina, STTK:n pääkaupunkiseudun paikallistoimikunta Jaana Stenholm. 

Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin la 4.3.2017 Ravintola Vltavassa, Helsingissä. Kokouksen jälkeen jatkoimme iltaa päivällisen merkeissä. Osallistujia kevätkokouksessa oli 28.

Alueyhdistys järjesti keväällä tapahtuman (”Kevätpörriäinen”) Stadin panimoon, johon oli mahdollisuus ottaa avecit omakustanteisesti mukaan. Panimokierroksen ja oluen valmistuksen saloihin paneutumisen jälkeen oli vuorossa olut- ja siideritasting. Jäseniä kevätpörriäistapahtumaan osallistui 19 ja avec:ja oli mukana 4 henkilöä.

Liittokokousviikonloppu oli 1.-3.9.2017 kylpylähotelli Holiday Club Caribiassa Turussa. Virallisten edustajien lisäksi osallistujia Helsingin kerhosta oli 13 jäsentä. Liittokokousviikonlopun perjantaina järjestettiin Super parkissa leikkimieliset alueyhdistysten väliset Olympialaiset. Näistä kisoissa saimme mainetta ja kunniaa, kun meidän joukkue toi voiton kotiin.

Alueyhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidettiin la 28.10.2017, Ravintola Sunn:ssa, Helsingissä. Kokouksen jälkeen oli jälleen aika täyttää vatsat ravintolan erinomaisilla annoksilla. Osallistujia syyskokouksessa oli 19.

Alueyhdistyksen jäsenmäärä 216.

2018

Johtokunta: alueyhdistyksen pj Tuula Koppelomäki, jäseninä Juha Alaollitervo, Ari Hamina, Anja Valjus, Jaana Stenholm, Anita Paasio, Silja Jokinen.

Edustukset: Meijerialan Ammattilaiset MVL ry:n valtuusto Jaana Stenholm ja Silja Jokinen. STTK:n Uudenmaan Aluetoimikunta Ari Hamina, STTK:n pääkaupunkiseudun paikallistoimikunta Jaana Stenholm. 

Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin la 14.4.2018 Ravintola Mamma Rosassa, Helsingissä. Kokouksen jälkeen jatkoimme iltaa päivällisen merkeissä. Osallistujia kevätkokouksessa oli 23 joista 1 oli alueyhdistyksen alueella työskentelevä opiskelijajäsen.

Alueyhdistys järjesti 19.5.2018 kevättapahtuman ”Hole In One” jossa hohtominigolfattiin Viihdekeskus Flamingossa. Pelien päätteeksi nautimme vip-tilassa patongit. Jäseniä ”Hole In One”-tapahtumaan osallistui 7.

Liittokokousviikonloppu oli 31.8.-2.9.2018 Holiday Club Tampereen kylpylässä. Virallisten edustajien lisäksi ilmoittautuneita Helsingin alueyhdistyksestä oli 14 jäsentä, joista kokouksiin ehti paikalle 8 jäsentä. Lisäksi tartuimme Keski-Suomen alueyhdistyksen pukeutumishaasteeseen ja alueyhdistys tarjosi perjantain iltaohjelmaan ”Koe Canaria kolmessa tunnissa” osallistuneille 15 jäsenelle yhtenäisiä asusteita: T-paidat ja leit. Alueyhdistys piti jälleen hyvin maineensa leikkimielisessä kisailussa. Saimme 2. sijan hengenpelastuskisassa ja 1. sijan voimamittelössä sekä pujottelussa.

Alueyhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidettiin la 6.10.2018, Hämeenlinnassa meijerikoululla. Kokouksen jälkeen vietimme aikaa Hämeen alueyhdistyksen jäsenten kanssa. Kävimme opetusmeijerikierroksella sekä Action Factoryssa, jossa yritimme vapautua pakohuoneesta ja kisailimme mm. wc-pönttörallissa. Loppuilta jatkui Kerhoravintola Seiskassa jossa täytimme vatsamme. Yöpyminen oli järjestetty Hotelli Emiliaan. Osallistujia syyskokouksessa oli 13.

Alueyhdistyksen jäsenmäärä 203.

2019

Johtokunta: alueyhdistyksen pj Tuula Koppelomäki, jäseninä Ari Hamina, Anja Valjus, Jaana Stenholm, Anita Paasio, Silja Jokinen, Tommi Päivinen.

Edustukset: Meijerialan Ammattilaiset MVL ry:n hallitus Jaana Stenholm, valtuusto Silja Jokinen ja Tuula Koppelomäki (5/2019 lähtien). STTK:n Uudenmaan Aluetoimikunta Ari Hamina, STTK:n pääkaupunkiseudun paikallistoimikunta Silja Jokinen. 

Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin la 30.3.2019 Ravintola Mamma Rosassa, Helsingissä. Liitosta oli esittäytymässä uusi toiminnanjohtaja Markku Salomaa sekä järjestöpäällikkö Ilona Snellman. Kokouksen jälkeen jatkoimme iltaa päivällisen merkeissä. Osallistujia kevätkokouksessa oli 23.

Liittokokous- ja jäsenvuosiristeily viikonloppua vietettiin keväällä, 17.-19.5.2019 Viking M/S Mariella. Virallisten edustajien lisäksi ilmoittautuneita Helsingin alueyhdistyksestä oli 10 jäsentä, joista kokouksiin ehti paikalle 7 jäsentä. Risteilyllä järjestettiin alueyhdistysten välinen karaokekilpailu, jossa Helsingin alueyhdistys niitti jälleen mainetta tuomalla voiton kotiin.

Syystapahtuma järjestettiin la 21.9.2019 Fazer experience vierailukeskuksessa. Tapahtuma alkoi brunssilla, jonka jälkeen käytiin tutustumassa Fazerin toimintaan. Tilaisuuteen oli mahdollisuus ottaa avecit omakustanteisesti mukaan. Tapahtuma yllätti positiivisesti suosiollaan ja sai liikkeelle jäseniä jotka eivät ennen ole käyneet tapahtumissa. Mukana oli huikeat 27 jäsentä sekä 14 avecia lapsista aikuisiin.

Alueyhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidettiin la 23.11.2019, gr8 Salmisaaressa. Hämeen alueyhdistys oli vuorostaan meidän vieraanamme ja kokousten jälkeen vietimme aikaa viihdekeskuksen aktiviteettien parissa, ruokaillen ja saunoen. Toiminnanjohtaja kertoi meille ajankohtaista asiaa tulevista tes-neuvotteluista. Kokouksen jälkeiseen ohjelmaan oli mahdollisuus ottaa avecit mukaan. Osallistujia syyskokouksessa oli 13, aveceja ei osallistunut.

Alueyhdistyksen jäsenmäärä 191.

Muistathan hyödyntää Cityshopparin edut

MVL:n jäsenetuna vuodelle 2024 saat Cityshopparin, jossa paljon erilaisia etuja, kuten esimerkiksi hienoja hotelli- ja majoitustarjouksia eri puolella Suomea.

Maitotalous jäsenlehti

Maitotalous on MVL:n jäsenlehti, joka ilmestyy 4 kertaa vuodessa. Uusimman Maitotalouden luet myös kätevästi verkossa.