Teollisuuden palkansaajat – yhteistyötä, verkostoja ja vaikuttavuutta

MVL liittyi vuoden alussa Teollisuuden palkansaajat TP ry:hyn. Sen edustamilla aloilla teollisuudessa ja sitä lähellä olevilla kuljetus- ja palvelualoilla työskentelee noin 400 000 palkansaajaa. Teollisuuden palkansaajat on jäsenjärjestöjensä yhteistyö- ja vaikuttamisjärjestö, jonka tavoitteena on vahvistaa palkansaajaliikkeen asemaa julkisessa keskustelussa tutkittuun tietoon nojaten sekä edistää jäsenyhdistysten välistä tiedonvaihtoa ja liittojen asiantuntijoiden yhteistyötä.

Pääsihteeri Merja Jutila Roon toivottaa MVL:n lämpimästi tervetulleeksi järjestöön ja toteaa MVL:n mukaan tulon vahvistavan teollisuuden ammattiliittojen tekemää yhteistyötä entisestään.

”Yhteistyö sekä mahdollisuus verkostoitumiseen, tiedonvaihtoon ja vaikuttavuuden kasvattamiseen ovat tärkeitä etuja jäsenliitoille. Suurella osalla jäsenliitoista ei myöskään ole omaa tutkimusosastoa, joten TP toivottavasti koetaan omaksi tutkimusosastoksi. Lisäksi TP:n järjestämät koulutukset ovat maksuttomia jäsenliittojen jäsenille”, Merja Jutila Roon toteaa.

TP:n toiminnan painopiste on tutkimus- ja julkaisutoiminnassa.

”Tuotamme työelämää ja työmarkkinoita koskevia julkaisuja yhteiskunnalliseen keskusteluun ja jäsenjärjestöjemme käyttöön”, Merja Jutila Roon kertoo.

Teollisuuden palkansaajiin kuuluu 15 jäsenliittoa kaikista kolmesta palkansaajien keskusjärjestöstä.

Lue koko juttu Maitotaloudesta