Mihin vie EK:n tie? Työnantajien toiminta ja tavoitteet analyysissä

Työnantajien toimintalogiikka on viime vuosina herättänyt ihmetystä. Keskusjärjestö EK vetäytyi sopimustoiminnasta ja vaatii lisää paikallista sopimista, mutta tahtoo silti koordinoida palkkaratkaisuja. Poliittinen vaikuttaminen on työnantajille entistä tärkeämpää.

”Missä mennään, Eteläranta? Työnantajapuolen toiminta ja tavoitteet työmarkkinoiden murroksessa” on Teollisuuden palkansaajien helmikuussa julkaisema raportti. Sen kirjoittaja FT Maiju Wuokko analysoi työnantajien ristiriitaisilta vaikuttavia tekoja ja selittää, millaisia motiiveja niiden taustalta löytyy. TP:n raportti osoittaa, että selityksiä löytyy muun muassa historiasta sekä siitä, että työnantajaleirin sisällä intressit menevät usein ristiin.

Lue Mikko Nikulan tiivistelmä raportista Maitotaloudesta