MVL järjestää poliittisen työnseisauksen 14.12.2023 Korialla

Monet ammattiliitot ovat ilmoittaneet 14.12.2023 pidettävistä työnseisauksista. Myös MVL ry toteuttaa Kouvolassa Fazer Korian tehtaalla 24 tunnin työnseisauksen, joka alkaa keskiviikkona 13.12.2023 klo 22 ja päättyy torstaina 14.12.2023 klo 21.59.

Työnseisauksen syynä ovat pääministeri Petteri Orpon hallituksen hallitusohjelman mittavat työelämäheikennykset. Kaavaillut muutokset työsuhde- ja työttömyysturvaan sekä työmarkkinajärjestelmään lisäävät työelämän epävarmuutta ja heikentävät turvaverkkoja kohtuuttomasti.

Uudistuksia on perusteltu vetoamalla pohjoismaiseen työmarkkinamalliin. Tästä ei kuitenkaan ole kyse, sillä pakettiin on valittu vain osaset, joilla heikennetään perusteettomasti palkansaajien asemaa ja siirretään työmarkkinavaltaa työnantajille. Lopputulos on pohjoismaisen työmarkkinamallin irvikuva.

MVL pitää Orpon hallitusohjelmaa palkansaajille kohtuuttomana. MVL pyrkii siihen, että lainvalmistelun suunta muuttuu ja lait valmisteltaisiin aidosti yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa ja uudistamisessa huomioitaisiin myös palkansaajien asema ja tarpeet.

Lisätietoja:
toiminnanjohtaja Markku Salomaa, puh. 040 752 4455,
järjestöpäällikkö Ilona Snellman, puh. 0400 675 468.