Työajat vuodelle 2024 laskettu

Eri työaikamuodoissa työskentelevien työntekijöiden vuotuinen työaika on sovittu alakohtaisissa työehtosopimuksissa. Työajat vaihtelevat vuosittain jossain määrin arkipyhien sijoittumisen johdosta. Alla on laskettu eri työaikamuotojen vuosityöajat voimassa olevien työehtosopimusten työaikamääräysten pohjalta.

Yksi- ja kaksivuorotyö
Vuosityöaika on laskettu siten, että ensiksi vuoden työpäivien lukumäärästä 252 on vähennetty viiden viikon lomaa vastaavien lomapäivien (viisi työpäivää viikkoa kohti) lukumäärä 25, jolloin työpäiviä on 227. Alla olevassa laskelmassa on huomioitu myös työajan lyhennys (pekkaset) 100 tuntia. Työpäivien lukumäärää (252) laskettaessa on otettu huomioon työaikaa lyhentävät työpäiville sattuvat 10 arkipyhää.

252 – 25 = 227 | x 8 = 1816 h | – 100 h = 1716 tuntia

Keskeytyvä kolmivuorotyö (TAM35, ma-pe)
Keskeytyvässä kolmivuorotyössä työaika on keskimäärin 35,8 tuntia viikossa. Työviikkojen lukumäärä vuonna 2024 keskeytyvässä kolmivuorotyössä (jos työvuorot ma-pe) ilman vuosilomaviikkoja (viiden viikon vuosiloma) on 47,29.

Vuosityöaika on 47,29 x 35,8 = 1693 tuntia
Työvuoroja on 1693/8 = 212 työvuoroa
Tasausvapaita on 227–212 = 15 päivää

Tasausvapaiden lisäksi työaikaa tasaavat työpäiville sattuvat 10 arkipyhää.

Keskeytymätön kolmivuorotyö
Keskeytymättömässä kolmivuorotyössä keskimääräinen viikkotyöaika on 34,6 tuntia. Työviikkoja on 47,29 (viiden viikon vuosiloma).

Vuosityöaika on 47,29 x 34,6 = 1636 tuntia
Työvuoroja on 1636/8 = 205 työvuoroa.