Ryhmähenkivakuutukseen jatkoa vuosille 2024-2025

Työntekijäin ryhmähenkivakuutus on henkivakuutus, jonka työnantaja kustantaa työntekijöilleen. Vakuutuksesta on sovittu Meijerialan Ammattilaisten työehtosopimuksessa sekä keskusjärjestöjen välissä sopimuksessa.

STTK ja muut keskusjärjestöt hyväksyivät tänä syksynä neuvottelutuloksen, jolla ryhmähenkivakuutusta jatketaan vuodet 2024-2025. Samalla tehtiin ehtoihin muutamia tarkennuksia.

Ryhmähenkivakuutuksesta maksetaan kuolemantapauskorvaus työntekijän kuoleman jälkeen vainajan puolisolle sekä alle 22-vuotiaille lapsille. Tänä vuonna leskenosuus on 4 800–17 190 euroa. Korvauksen määrään vaikuttaa kuolleen työntekijän ikä. Korvaus alkaa laskemaan 50 ikävuodesta alkaen. Korvaussummia korotetaan 1.1.2024 lukien 4,5 prosenttia.
Korvausta on haettava kymmenen vuoden kuluessa edunjättäjän kuolinvuoden päättymisestä.

Lisätietoa: Työntekijän ryhmähenkivakuutus, puhelin 040 9222 900, sähköposti: trhv@tvk.fi.
Lähde: www.tvk.fi/trhv