MVL ETL työehtosopimus 2023-2025

MVL ja ETL saivat valtakunnansovittelija Anu Sajavaaran johdattelemana 3.4.2023 aikaan neuvottelutuloksen, jonka kummankin liiton hallitukset ovat tiistaina 4.4.2023 hyväksyneet.

Uusi työehtosopimus tulee voimaan välittömästi, on kestoltaan 25 kuukautta ja päättyy 31.3.2025.

Molempina vuosina 2023 ja 2024 ensisijainen tapa korottaa palkkoja on tehdä paikallinen palkkaratkaisu. Työnantaja tekee palkkaratkaisun kirjallisesti luottamusmiehen kanssa (= ns. luottamusmieslukko, ei voi sopia muutoin). Mikäli paikallista ratkaisua ei tehdä (esimerkiksi sen takia, että luottamusmies ei halua tai työpaikalla katsotaan helpommaksi mennä työehtosopimukseen kirjattujen korotusten mukaan), korotukset tehdään 1.6.2023, 1.7.2023 ja 1.5.2024 seuraavasti.

Vuonna 2023 maksetaan 1.6.2023 kertaerä, joka on 480 euroa (työsuhde alkanut viimeistään 1.2.2023) ja 1.7.2023 yleiskorotus, joka on 3,5 prosenttia.

Vuonna 2024 sopimuspalkkaisille maksetaan 1.5.2024 yleiskorotus, joka on 2,2 prosenttia ja paikallinen erä, joka on 0,4 prosenttia eli yhteensä 2,6 prosenttia.

Meipake-palkkaisille vuoden 2024 korotus voi määräytyä kahdella tavalla. Mikäli työehtosopimukseen perustuva työryhmä pääsee paikallisen erän jakamisesta yksimielisyyteen, yleiskorotus on 2,2 prosenttia ja paikallinen erä 0,4 prosenttia eli yhteensä 2,6 prosenttia.
Jos työryhmä ei ehdi saada työtään määräajassa 28.2.2024 mennessä valmiiksi, 1.5.2024 maksetaan meipake-palkkaisille 2,4 prosentin yleiskorotus.

Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen korvauksia korotetaan 1.7.2023 alkaen 5,7 prosentilla.

Ainoa tekstimuutos koskee perhevapaita. Työehtosopimusta muutetaan 1.1.2024 alkaen siten, että ei-synnyttävä vanhempi saa neljän viikon palkallisen vapaan. Nykyisin MVL:n työehtosopimus on taannut yhden viikon palkallisen vapaan.

Työehtosopimukseen on sisällytetty useita ETL:n ja MVL:n välisiä työryhmiä, joiden tarkoitus on kehittää muun muassa työaika- ja perhevapaamääräyksiä sekä meipake-palkkausjärjestelmää. Täysin uuden tyyppinen on Vuoropuhelu meijerialan tulevaisuuden vahvistamisesta. Tavoitteena on auttaa meijerialaa kohtaamaan tulevaisuuden muutospaineet sekä parantaa ETL:n ja MVL:n välistä yhteistyötä ja luottamusta.