Ruoka-ala tarjoaa maistuvia ammatteja ja tarvitsee koko ajan uusia osaajia

Maistuva ammatti -sivusto esittelee ruoka-alaa ja alan monipuolisia työtehtäviä konkreettisella sekä  mielenkiintoisella tavalla. Sivustolta löytyy mm. alan koulupolkuja, tehtäviä, videoita ja ammattikuvauksia. Sivusto on ruoka-alan järjestöjen yhteinen projekti, jonka tarkoituksena on edistää ruoka-alan vetovoimaa opintoja suunnittelevien nuorten parissa. Ruoka-alan työntekijä-, toimihenkilö- ja työnantajajärjestöt näkevät ruoka-alan tulevaisuuden alana ja haluavat yhdessä edistää alan vetovoimaa. 

Ruoka kuuluu jokaiseen päivään, arkeen ja juhlaan. Ruokaketju tarvitsee osaavaa, alan koulutuksella pätevöitynyttä henkilöstöä. Ruoka-ala työllistää tällä hetkellä joka kymmenennen suomalaisen. Noin 340 000 suomalaista saa elantonsa ruokaketjusta! Ruoka-alan koulutusta on tarjolla ympäri Suomen eri koulutusasteilla, jokaiselle alasta kiinnostuneelle löytyy oma urapolku.

Alan järjestöt haluavat tarjota opintojen ohjaajille, opettajille ja koululaisille sekä opiskelijoille tietoa ruokaketjusta kokonaisuutena ja kertoa ruoka-alan tarjoamista moninaisista urapoluista ja työllistävyydestä. Ruoka-alalle voi päätyä monen eri polun ja koulutuksen kautta. Ruoka-ala työllistää monenlaisia osaavia tekijöitä ammatillisesti kouluttautuneista akateemikoihin saakka.

Suomalainen ruoka on turvallista, laadukasta ja puhdasta. Laatu syntyy koko ketjun yhteistyöstä, osaamisesta ja läpinäkyvyydestä. Mitä useampi nuori hakee ruoka-alan ammatteihin, sitä paremmin varmistetaan motivoituneiden ja pätevien ammattilaisten saatavuus jatkossa. Osaamisesta syntyy vastuullisen ruuan perusta: turvallisuus, laatu ja terveellisyys. Oma ruokaketju taitavine tekijöineen on oleellinen osa Suomen huoltovarmuutta.

Maistuva ammatti -sivusto on alan toimijoiden pitkän yhteistyön tulos. Mukana ovat Agronomiliitto ry, Ammattiliitto Pro ry, Elintarviketeollisuusliitto ry, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, Meijerialan ammattilaiset ry, Ruokatieto Yhdistys ry ja Suomen Elintarviketyöläisten liitto ry.

Lisätietoja: 

www.maistuvaammatti.fi 
Agronomiliitto ry, jäsenpalvelupäällikkö Suvi Huttunen, suvi.huttunen@agronomiliitto.fi,
puh. 045 139 3604
Ammattiliitto Pro, sopimusalavastaava Oili Leskelä-Mustonen, oili.leskela-mustonen@proliitto.fi, puh. 050 551 5017
Elintarviketeollisuusliitto ry, johtava asiantuntija Maiju Korhonen, maiju.korhonen@etl.fi,
puh. 050 359 6766
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, ruokamarkkina-asiantuntija Heidi Siivonen, heidi.siivonen@mtk.fi, puh. 040 568 8802
Meijerialan Ammattilaiset MVL ry, järjestöpäällikkö Ilona Snellman, ilona.snellman@mvl.fi
puh. 0400 675 468
Ruokatieto Yhdistys ry, ruokakasvatuksen ja viestinnän asiantuntija Hanna Larjavaara, hanna.larjavaara@ruokatieto.fi, p. 050 502 0531
Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry, koulutussihteeri Jaana Saaranen, jaana.saaranen@selry.fi, p. 020 774 0619