Työajat vuodelle 2023 laskettu

Eri työaikamuodoissa työskentelevien työntekijöiden vuotuinen työaika on sovittu alakohtaisissa työehtosopimuksissa. Työajat vaihtelevat vuosittain jossain määrin arkipyhien sijoittumisen johdosta. Alla on laskettu eri työaikamuotojen vuosityöajat voimassa olevien työehtosopimusten työaikamääräysten pohjalta.

Yksi- ja kaksivuorotyö

Vuosityöaika on laskettu siten, että ensiksi vuoden työpäivien lukumäärästä 251 on vähennetty viiden viikon lomaa vastaavien lomapäivien (viisi työpäivää viikkoa kohti) lukumäärä 25, jolloin työpäiviä on 226. Alla olevassa laskelmassa on huomioitu myös työajan lyhennys (pekkaset) 100 tuntia. Työpäivien lukumäärää (251) laskettaessa on otettu huomioon työaikaa lyhentävät työpäiville sattuvat 9 arkipyhää.

251 – 25 = 226 | x 8 = 1824 h | – 100 h = 1708 tuntia = 213,5 työvuoroa

Keskeytyvä kolmivuorotyö (TAM35, ma-pe)

Keskeytyvässä kolmivuorotyössä työaika on keskimäärin 35,8 tuntia viikossa. Työviikkojen lukumäärä vuonna 2023 keskeytyvässä kolmivuorotyössä (jos työvuorot ma-pe) ilman vuosilomaviikkoja (5 viikon vuosiloma) on 47,0.

Vuosityöaika on 47,0 x 35,8 = 1683 tuntia
Työvuoroja on 1683/8 = 210 työvuoroa
Tasausvapaita on 226 – 210 = 16 päivää

Tasausvapaiden lisäksi työaikaa tasaavat työpäiville sattuvat 9 arkipyhää.

Keskeytymätön kolmivuorotyö

Keskeytymättömässä kolmivuorotyössä keskimääräinen viikkotyöaika on 34,6 tuntia.
Työviikkoja on 47,14 (viiden viikon vuosiloma).

Vuosityöaika on 47,14 x 34,6 = 1631 tuntia
Työvuoroja on 1631/8 = 204 työvuoroa.