Vapun ja helatorstain työajat ja korvaukset

Vappu osuu tänä vuonna sunnuntaille, joten vappuviikko on normaali työviikko. Kirkollinen juhlapyhä helatorstai osuu viikolle 21, joten helatorstaiviikolla on neljä työpäivää.

Vappupäivänä ja helatorstaina tehdystä työstä maksetaan muun siltä ajalta tulevan palkan lisäksi sunnuntaityökorvauksena yksinkertainen palkka. Vuorotyössä maksetaan vuorotyölisä 100 prosentilla korotettuna.

Jaksotyönä viikko 21 on nelipäiväinen työviikko.

Työaikajakson mahdollinen lyhennys voidaan toteuttaa joko asianomaisen tai sitä lähinnä seuraavan taikka edeltävän työaikajakson aikana.