Etä- ja hybridityö osana elintarvikealan työympäristöä -opinnäytetyökysely

Bio- ja elintarviketekniikkaa Hämeen ammattikorkeakoulussa opiskeleva Tomi Harjuketo kartoittaa opinnäytetyössään kokemuksia etä- ja hybridityöskentelystä, ja siitä millä tavoin ne ilmenevät eri elintarvikealan teollisuudenhaaroissa. Tarkoituksena on selvittää toimihenkilöiden ja esimiesten roolissa työskentelevien etätyöhön liitettyjä piirteitä, joita ovat esimerkiksi eri toimintamallit, yleisyys, ongelmakohdat ja se, miten tämä aika on muuttanut työntekijöiden tehtäviä aikaisempaan verrattuna.

Osallistu kyselyyn