Esitä MVL:läistä ehdokasta vuoden STTK:laiseksi työsuojeluvaltuutetuksi

STTK on valinnut vuoden STTK:laiset henkilöstön edustajat jo usean vuoden ajan. Valinnoilla STTK on halunnut korostaa henkilöstön edustajien työn tärkeyttä työelämän muutoksessa. Viime vuosina vuoden luottamusmies ja vuoden työsuojeluvaltuutettu on valittu vuorovuosin. Tänä vuonna on vuoden STTK:laisen työsuojeluvaltuutetun valinnan vuoro.

Ehdota MVL:läistä ehdokasta vuoden STTK:laiseksi työsuojeluvaltuutetuksi. Ehdotukset sähköpostitse 31.5.2022 mennessä järjestöpäällikkö Ilona Snellmanille, ilona.snellman@mvl.fi  

Kriteerit, joiden perusteella Vuoden työsuojeluvaltuutettu valitaan

Työsuojeluvaltuutettu nauttii luottamusta työpaikallaan. Hän

 • tahtoo tehdä henkilöstön edustajan vaativaa työtä
 • nauttii koko työyhteisön luottamusta ja on tasapuolinen kaikkia kohtaan
 • kuuntelee aktiivisesti jäsenkunnan näkemyksiä
 • tiedottaa aktiivisesti työpaikan asioista eri tavoin
 • rakentaa aktiivisesti työsuojeluvaltuutetun työn brändiä työpaikan sisällä ja julkisuudessa
 • on esimerkillinen omassa työssään

Työsuojeluvaltuutettu toimii tavoitteellisesti. Hän on

 • saavuttanut hyviä neuvottelutuloksia
 • onnistunut työpaikallaan tuottavuuden, tuloksellisuuden ja työelämän laadun samanaikaisessa kehittämisessä
 • onnistunut työsuojeluvaltuutetun työssään ottamaan huomioon viime aikojen työn murroksen ja erityisesti koronapandemian työpaikoille tuomat uudet haasteet
 • onnistunut työssä tasa-arvon edistämiseksi (ikä, osaaminen, sukupuoli, etninen tausta)
 • löytänyt toimivia ratkaisuja esiin nousseisiin ongelmiin

Työsuojeluvaltuutettu on oman alansa ammattilainen ja asiantuntija luottamustehtävässä. Hänellä on

 • aktiivinen ote työhön
 • hyvät yhteistyö-, vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot
 • kyky hallita suuria kokonaisuuksia
 • kyky keskittyä olennaiseen
 • kyky hallita muuttuvaa toimintaympäristöä

Kirjallisessa esityksessä tulisi mainita seuraavat seikat

 • Esitetyn henkilön nimi
 • Esitetyn henkilön työpaikka ja edustettavan henkilöstön määrä. Lisäksi lyhyt kuvaus työpaikan tilanteesta, esimerkiksi muutoksista, yhteistoimintakulttuurista yms.
 • Esitetyn henkilön kokemus työsuojeluvaltuutettuna
 • Mahdollisimman kattava ja kuvaileva perustelu siitä, miksi esittämänne henkilö olisi sopiva vuoden STTK:laiseksi työsuojeluvaltuutetuksi
 • Esityksen tehnyt liitto, yhdistys tai ammattiosasto
 • Yhteyshenkilö, hänen puhelinnumeronsa ja sähköpostiosoitteensa

Valintapäätös vuoden STTK:laisesta työsuojeluvaltuutetusta tehdään syyskuussa pidettävässä TYKE-kokouksessa liittojen edustajien esittelyjen pohjalta. Valinnan tulos julkistetaan 27.9.2022 STTK:n ja liittojen yhteisessä Työhyvinvointiseminaarissa.

Lisätietoja Ilona Snellman, puh. 0400 675 468