Historiallinen ylimääräinen liittokokous sinetöi MVL:n sääntömuutokset

MVL:n sääntömuutokset hyväksyttiin ylimääräisessä Teams-liittokokouksessa 11.11.2021. Sääntömuutokset hyväksyttiin jo varsinaisessa liittokokouksessa 4.9.2021, mutta 2 §:n (Toiminnan tarkoitus ja laatu) muuttaminen vaati vielä toisen liittokokouksen käsittelyn.

Liiton tarkoitus pysyy käytännössä ennallaan. Säännöistä on poistettu turhaa byrokratiaa ja sääntöjä on selkeytetty.

Historiallinen liittokokous pidettiin etäkokouksena. Kokous oli poikkeuksellinen, sillä kukaan konkariosallistujistakaan ei muistanut, että aiemmin olisi pidetty ylimääräistä liittokokousta. Kokous sujui jouhevasti ja saatiin päätökseen 12 minuutissa.