Työsuojeluvaalit meijerityöpaikoilla marras-joulukuussa

Työpaikalla, jossa säännöllisesti työskentelee vähintään 10 työntekijää, valitaan työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua. Työpaikalla, jossa työskentelee vähintään 20 työntekijää, on perustettava lisäksi työsuojelutoimikunta.

Työsuojeluhenkilöiden toimikausi on kaksi seuraavaa vuotta eli 2022–2023. Paikallisesti voidaan sopiva myös pidemmästä, enintään neljän vuoden toimikaudesta.

Vaaliin ovat oikeutettuja osallistumaan kaikki ne työpaikan työntekijät ja toimihenkilöt, jotka ovat työsuhteessa vaalipäivänä mukaan lukien osa- ja määräaikaiset sekä esim. lomautetut tai vanhempainvapaalla olevat työntekijät.

Seuraa työpaikkasi ilmoittelua!

  • Työnantaja ja työntekijöiden edustajat sopivat valinnan järjestelyistä.
  • Vaali voidaan toteuttaa uurnavaalina, postivaalina tai sähköisenä äänestyksenä.
  • Työnantaja antaa vaalitoimikunnalle työsuhteessa olevista luettelon ja tilan vaalia varten.
  • Työntekijöiden edustajista muodostetaan vaalitoimikunta, joka hoitaa valinnan käytännön järjestelyt.
  • Valinta käynnistyy ehdokasasettelulla.
  • Valinnan tapoja ovat vaali äänestyksineen, vaalikokous tai sopuvaali.
  • Vaalitoimikunta ilmoittaa tuloksen.
  • Työnantaja ilmoittaa työsuojelun yhteistoimintahenkilöt Työturvallisuuskeskukseen.

Seuraa työpaikkasi ilmoittelua!