Arvostusta ja ymmärrystä ruoan arvoketjuun – ETL:n toimitusjohtaja Mikko Käkelä haluaa elintarvikealan äänen kuuluville

Mikko Käkelä aloitti Elintarviketeollisuusliiton toimitusjohtajana kesäkuun alussa. Yli 20 vuotta kansainvälisissä yrityksissä johtotehtävissä toiminut Käkelä tuntee ruokabisneksen ja sen koko arvoketjun aina alkutuotannosta kuluttajalle asti hyvin. ETL:n toimitusjohtajana hän haluaa nostaa elintarvikealan arvostusta sekä ymmärrystä siitä, miten tärkeästä alasta on kysymys. ETL:ään Käkelä tuo mukanaan myös yritysnäkökulmaa, sillä hän tietää, millaisten arkisten haasteiden kanssa yritykset toimivat.

Yli kymmenen vuotta kansainvälisen ruokapalveluyritys Compass Groupin Suomen toimitusjohtajana toimineella ja kaksi vuotta myös Tanskan toiminnoista vastanneella Mikko Käkelällä on näkemystä siitä, minkälaisia odotuksia asiakkailla ja kuluttajilla on, miten elintarviketeollisuus toimii ja kuinka koko ketju vaikuttaa siihen. Siksikin hän pitää uutta työtään mielenkiintoisena.

”Korona-aikana arvostukseni alaa kohtaan toi kunnianhimon tähän tehtävään: haluan auttaa nostamaan alan arvostusta. Ihmiset pitävät itsestään selvyytenä, että ruokaa ja juomaa tulee pöytään, ymmärtämättä kuinka paljon se vaatii työtä koko arvoketjulta”, Käkelä kertoo.

Mikko Käkelä nostaa esille myös huoltovarmuuden tärkeyden ja sen, miten hyvin se on toiminut, vaikka koronapandemian vuoksi koko maailma on ollut kriisissä kohta kaksi vuotta.

”Ruokaa on ollut joka päivä kaupassa. Haluan tuoda panokseni siihen, että huoltovarmuus säilyy eikä olla riippuvaisia muista. Suomesta pitää löytyä laadukasta, hyvin toimivaa alkutuotantoa ja elintarviketeollisuutta, ja näiden äänen ja vaikuttavuuden haluaisin saada kuuluville.”

Moninainen pelikenttä

Ruokabisneksen tuntemisen lisäksi Mikko Käkelä tuo järjestöpuolelle mukanaan yritysmaailman johtamiskulttuuria. Yritysmaailmassa aiemmin työskennellyt Käkelä näkee eroja mutta myös yhtäläisyyksiä yritysten ja järjestöjen toimintatavoissa.

”Yritysmaailmassa johtotehtävissä pystyy hyvinkin nopeasti tekemään vaikuttavia toimenpiteitä, kun taas järjestömaailmassa toimenpiteet tapahtuvat vaikuttamalla sidosryhmiin, kuten esimerkiksi jäsenyrityksiin, palkansaajajärjestöihin, poliittisiin päättäjiin sekä virkamiehiin. Toki tänä päivänä myös yritykset tekevät tätä samaa työtä monessa mielessä, mutta pelikenttä on järjestöpuolella moninaisempi kuin yrityspuolella.”

Uusia kanavia ja kriisikestävyyden happotestausta

Korona on ollut koettelemus koko yhteiskunnalle. Mikko Käkelä arvioi, että elintarviketeollisuus on isossa kuvassa selvinnyt korona-ajasta kuitenkin hyvin.Haastavaa se on ollut, paljon on jouduttu tekemään, jotta pyörät ovat pyörineet ja ruokaa on tullut pöytään. Tosin eri yritykset ovat kokeneet koronan vaikutukset eri tavoin: päivittäistavarakauppa on vetänyt hyvin, jolloin kauppoihin tuotteita valmistavat elintarvikeyritykset ovat pärjänneet, kun taas esimerkiksi ruokapalvelu- ja ravintolapuolelle elintarvikkeita valmistaneet yritykset ovat kärsineet, Käkelä toteaa.

”HoReCa-puoli on ollut enemmän tai vähemmän suljettuna eikä ole ollut minkäänlaista ennustettavuutta sen aukeamista. Yrityksissä on jouduttu miettimään, oliko tämä tässä vai pystyttäisiinkö ketterästi sopeuttamaan omaa toimintaa ja mennä myös kaupan puolelle tai löytää muita uusia kanavia tuotannolle. Uusien kanavien ja toimintamallien löytäminen ja samalla kriisikestävyyden happotestauskin ovatkin tapahtuneet aika hyvin korona-aikana”, Käkelä jatkaa koronan vaikutuksista.

”Erittäinkin laadukasta toimintaa”

Näin vastaa Mikko Käkelä kysymykseen, miltä suomalainen elintarviketeollisuus näyttää. Käkelä kertoo kansainvälisissä tehtävissään huomanneensa, että Suomea ja suomalaisten jämäkkää tapaa tehdä asioita ja luotettavuutta arvostetaan.

Mikko Käkelä näkee, että ovi on auki suomalaisille yrityksille myös kansainvälisille markkinoille. Vientiä tapahtuu jo nyt, mutta viennin määrä ja tavoitteet voisivat hän mielestään olla nykyistä kunnianhimoisempia. Hän jatkaa, että vaikkei ETL olekaan vientiorganisaatio, niin ETL:n täytyy auttaa yrityksiä vientiponnisteluissa yhteiskunnallisten päättäjien suuntaan.

Mikko Käkelän mukaan lähtökohtana menestyvälle suomalaiselle elintarviketeollisuudelle on hyvä toimintaympäristö.

”Hallituksen budjettiriihessä nousi taas esille erilaisia lisäveroja, joita mahdollisesti suunnitellaan elintarvikealalle. Mielestäni lisärasitteiden rakentaminen elintarviketeollisuudelle on hullua, kun ajatellaan, kuinka paljon ala jo tekee hyvää koko yhteiskunnallemme, kuten satojen miljoonien investointeja ja kymmenillä miljoonilla tuotekehitystä Suomeen joka vuosi”, Käkelä ihmettelee.

Käkelä muistuttaa myös elintarvikealan työllisyysvaikutuksista: yksi työpaikka elintarviketeollisuudessa luo kolme työpaikkaa arvoketjuun.

Työmarkkinoille Mikko Käkelä odottaa mielenkiintoista syksyä ja talvea, koska Metsäteollisuus ja Teknologiateollisuus lähtivät ajattelemaan uudella tavalla työehtosopimustoimintaa.

”On mielenkiintoista seurailla sitä, mihin suuntaan maailma kehittyy. Tuleeko siitä jonkinlaisia heijastusvaikutuksia ETL:n toimintaan jää nähtäväksi.”

Lue Mikko Käkelän koko haastattelu 4/2021 Maitotaloudesta