Osallistu turva/työjalkinekyselyyn

Työturvallisuuskeskuksella (TTK) on käynnissä työjalkineiden kehittämishanke. Hankkeessa ovat mukana merenkulku, maatalous, raideliikenne ja elintarviketeollisuus. Jalkinevalmistaja-asiantuntijana toimii Ejendals Suomi Oy (entinen Jalas). Hankkeen tarkoituksena on kehittää työ- ja turvajalkineita käyttäjien näkökulmat huomioiden.

Kyselyllä pyritään saamaan käyttäjiltä tietoa siitä, minkälaiset ominaisuudet ovat tarpeen erilaisissa ympäristöissä työskentelevillä henkilöillä ja minkälaisia toiveita käyttäjillä on työ/turvajalkineisiin liittyen. Vastaajan ei tarvitse olla Jalas-kenkien käyttäjä, vaan voi olla minkä jalkinemerkin käyttäjä tahansa.

Vastaaminen ei vaadi henkilötietojen kirjaamista. Vastausaikaa on 1.6.2024 asti.

Osallistu JALAS työ/turvajalkineiden kehittämiseen TÄSTÄ